Säkra språket 4 PDF

Skopia.it Säkra språket 4 Image
BESKRIVNING
Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterad för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogen med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos  -  Kan du? -  där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.I Säkra språket 4 är temat fritid. Ett sätt att utveckla språket är att få möjlighet att arbeta inom olika genrer. Inom temat får eleverna i ett naturligt sammanhang arbeta med till exempel faktatexter och instruerande texter. I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Källkritik och informationssökning är andra återkommande moment. Språkets struktur vävs in i temat med dubbelteckning, ng-ljud, m-ljud, n-ljud, sj-ljud, tj-ljud, ordklasser och skiljetecken.Säkra språket passar dig som vill arbeta tematiskt med språket vill ha ett material som tränar eleverna i att läsa och skriva med sikte mot kunskapskraven i svenska vill ha kontinuerliga diagnoser där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.Författare till Säkra språket 4 är Liselott Drejstam som är bibliotekarie och Emma Lehman som är 1-7 lärare. De har tillsammans hållit flera föreläsningar om hur man kan arbeta med litteratur i klassrummet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,82 MB

FILNAMN: Säkra språket 4.pdf

ISBN: 9789140688613

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-25

Vill du läsa Säkra språket 4 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Emma Lehman,Liselott Drejstam. Att läsa Säkra språket 4 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Säkra språket 4: Amazon.es: Liselott Drejstam, Emma Lehman ...

Säkra steg är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer över 70 år. Träningsprogrammet bygger på tidigare forskning om träning för att förebygga fall. En tidigare version av Säkra steg är utvärderad i en kontrollerad studie där 67 seniorer över 70 år under fyra månader tränade antingen med Säkra steg eller ett traditionellt pappersprogram.

Säkra språket 4: Amazon.es: Liselott Drejstam, Emma Lehman ...

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterad för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogen med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos - Kan du ...

Opium
Sommarboken
Konsten att höra hjärtslag
Projekt från A till Ö : en ordbok med fakta och tips
Ingenbarnsland
Brottställen
Tortyrens återkomst
Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete
Birgers betraktelser
Gyllene Tider i Fokus
Rid i natt
Kairos
Träningsdagbok för hund : målsättning, framsteg och sammanfattning
Vilse på kryssningen
Mongoliska Ordforrad
Grundtvig - nyckeln till det danska?
Anstaltsmord - utmaning för utredare