Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många? PDF

Skopia.it Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många? Image
BESKRIVNING
Det tros finnas mellan 150 och 200 språk i Sverige i dag, men ingen vet säkert eftersom det inte existerar någon svensk språkstatistik ingen har med andra ord något fast grepp om vilka språk som utgör modersmål för Sveriges befolkning. De allra flesta som bor i landet är förstås modersmålstalare av svenska, men hur många är egentligen uppvuxna med ett annat förstaspråk? Syftet med denna bok är att göra så goda uppskattningar av antalet modersmålstalare för språken i Sverige som möjligt utifrån de uppgifter som finns att tillgå. Flera delar av samhällsplaneringen kan dra nytta av uppgifter om språkförhållandena i landet, till exempel för modersmålsundervisning, översättnings- och tolkbehov för enskilda språkgrupper eller utvärdering av revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken. I boken kan man läsa om Sveriges språkliga historia, om språkstatistik, svenska språket, svenska dialekter, minoritetsspråk, invandrarspråk och främmande språk. Sist i boken finns appendix med fakta om 100 språk som talas i Sverige samt en redovisning av grundläggande uppgifter om språksituationen i Sveriges 290 kommuner. Mikael Parkvalls bok bidrar till att sprida insikten att Sverige är ett mångspråkigt land och egentligen alltid har varit det. Det är en bok för alla som är intresserade av språk och språklig variation förr och nu. Mikael Parkvall är lingvist vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,31 MB

FILNAMN: Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många?.pdf

ISBN: 9789198092271

UTGIVNINGSDATUM: 2016-01-05

Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många? är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Mikael Parkvall. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många? online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sveriges språk i siffror - Stockholms universitet ...

Utöver svenska talas många andra språk i Sverige. En del av språken, som samiska och finska, betraktas som inhemska medan andra kommit till Sverige genom invandring. Många i Sverige betraktar engelskan som sitt andraspråk, men inte alla. Fem nationella minoritetsspråk. Sedan den 1 april 2000 finns i Sverige fem nationella ...

Språk i Sverige - Wikipedia

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

Till Brokeback Mountain: erotisk novell
Världens industri
Brott och straff
Sturemordet
Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
Ute och inne : kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin
Närvaro : här & nu
Den brinnande flickan
Uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv
Resa i kärlek. Del två, Gestaltgivaren
Står dig ingen åter
Talangfabriken : En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen
Skall
Alla kan tala. Vältalig med 7 enkla knep