Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning PDF

Skopia.it Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning Image
BESKRIVNING
Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt. Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad. Boken utgår från verkliga berättelser och tar upp områden som bildning och förståelse, praktisk bildning, yrkesbildning och moralisk bildning. Frågor som Vad är en bra ledare och en bra förebild? och Vad är det som gör att en elev upplever skolan som meningsfull? diskuteras. Berättelserna skildrar bland annat konfliktlösning på elevers egna villkor, hur lärare vänt utvecklingen i bråkiga klasser och vilken betydelse enkla förändringar i skolmiljön kan ha. Samtidigt beskriver boken praktiska ämnens mervärden och hur estetiska ämnen kan berika ämnesteoretiska.Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning vänder sig till blivande och verksamma lärare. Lyssna på Ruhi Tyson här: Skolverkets podcastavsnitt "Bildning genom lek och skapande i förskoleklass". Johanna Ställbergs podcast Talking to experts, avsnitt 50: "Motivation är att se meningen".Sagt om boken: "Med god struktur och för ämnet välanpassat språk beskrivs hur man i den teoretiska undervisningen mer bör integrera praktik för att uppnå bildningsorienterad elevutveckling." Ulf Viklund, BTJ-häfte nr 13, 2019

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,53 MB

FILNAMN: Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning.pdf

ISBN: 9789127823969

UTGIVNINGSDATUM: 2019-04-29

Vill du läsa Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ruhi Tyson. Att läsa Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Vad är egentligen bildning och varför behöver vi en ...

bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning. ... Bokrecension Eva-Lotta Hultén läser två bildande böcker som sätter in skolans undervisning och lärande i den stora kontext. 20 september 2019. ... läs en annan där. Reflektera. Det finns inga färdiga svar på vart skolan och digitaliseringen är på väg. 22 november 2019

Ruhi Tyson: Det behövs mer ... - Skola och Samhälle

Ruhi Tyson är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet och vid Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan. Fördjupanden läsning: CDRA Annual Report 2000/2001 Measuring Development - Holding Infinity. Tyson, R (2019). Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning.

Konstellationer : Festkrift till Anna Williams
Diabetes : förebyggande arbete, behandling och uppföljning
Hjälp ditt barn att lyckas i skolan
Svenska på Ko-miska
Outlook 2007 : grundkurs
Av samma sort
Flickan med pappersblommorna
Flugfiskefärder på Kolahalvön Anteckningar, fakta, iakttagelser och reflekt
Tillväxtens mysterier
Supermat för familjen
Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid : om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier