Mediekultur och mediesamhälle PDF

Skopia.it Mediekultur och mediesamhälle Image
BESKRIVNING
Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska, politiska och kulturella processer och de omfattar många genrer - från reklam till nyhetsjournalistisk, från såpoperor till idrottsreferat, från politiska debatter till action-filmer. Jostein Gripsrud har skrivit en övergripande introduktion till ämnet medievetenskap. Medievetenskap är en disciplin som förenar en rad olika ämnes- och forskningstraditioner. Författaren försöker integrera dess humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och ger inte minst det historiska perspektivet en viktig roll. I centrum för mediestudiet sätter författaren mediernas »texter» - det vi möter som »mediekonsumenter» - och han försöker genomgående att relatera de teoretiska perspektiv som introduceras till konkreta exempel och analyser. Mediekultur - mediesamhälle är en engagerad och engagerande bok, som inviterar läsaren till en kritisk diskussion om mediernas roll i det moderna samhället. Jostein Gripsrud är professor i medievitenskap vid Universitetet i Bergen och aktiv mediedebattör. Han har bl a utgivit The Dynasty Years: Hollywood and Critical Media Studies.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,44 MB

FILNAMN: Mediekultur och mediesamhälle.pdf

ISBN: 9789171733351

UTGIVNINGSDATUM: 2011-05-19

Vill du läsa Mediekultur och mediesamhälle pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jostein Gripsrud. Att läsa Mediekultur och mediesamhälle online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kultur och mediesamhälle | Blivande klasslärare snackar ...

Begreppen mediekultur och mediesamhälle beror på: mediernas ständiga närvaro i våra vardagsliv, i politiken, ekonomin och samhällslivet. Medierna är av stor betydelse i våra demokratier: de utvidgar vår självständighet, vårt kritiska tänkande och ger oss möjlighet att samverka med våra medmänniskor.

Boktipset - Mediekultur mediesamhälle

Jostein Gripsrud skriver i sin bok Mediekultur och mediesamhälle att "digitaliseringen av medierna bjuder på mer än bättre bild och ljud" (Gripsrud, 2002, s. 364). En ökad interaktivitet mellan sändare och mottagare ger publiken nya möjligheter till feedback (ibid.).

Makt och psykoterapi
42 Arkösund Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Påtaglig risk att skada
Arons bok
Ondskan / Lättläst
Inannas resa. Om kvinnors initiation
Jägare och dokumentärfilmare
Bilden av profeten : berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu
Jürgen Klinsmann & omöjliga förutsättningar
Halland : Värö och Stråvalla kyrkor
Han lurade Försäkringskassan på 36 miljoner
Attraktiv, innovativ och hållbar. SOU 2015:15. Strategi för en konkurrenskraftig jorbruks- och trädgårdsnäring : Slutbetänkande från Konkurrenskraftsutredningen
Vågat 1: Låt mig komma