Vägar till visdom PDF

Skopia.it Vägar till visdom Image
BESKRIVNING
Tankeväckande, roande och mycket handgripligt Visdom - det låter som något ouppnåeligt, gammaldags och passé. Som något för filosofer och nobelpristagare. Idag talar vi hellre om flexibilitet, kompetens och att vara smart. Inget kunde vara mer fel, menar Stefan Einhorn menar Stefan Einhorn som i sin nya bok på ett högst konkret och nära sätt ger råd om hur vi alla kan växa i visdom. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har tillgång till visdom varit så viktig och angelägen. Vi lever i en tid när individen på ett unikt sätt har möjlighet att påverka sitt eget (och andras) liv. Det handlar inte bara om beslut på liv och död, om framtida ödesfrågor som storskaliga krig och klimathot, tillgång till visdom kan bistå oss också i vardagliga situationer. Men detta är inte en vis bok utan en bok om visdom. En vis bok förmedlar kloka råd om hur vi ska leva våra liv, medan denna bok om visdom har som syfte att lära ut hur vi kan bli allt visare. Målsättningen är att lära ut grunderna och därefter är det läsarens sak att använda sin visdom på bästa sätt. Visdom är ett högst konkret förhållningssätt till livet, skriver Stefan Einhorn, som leder till fördjupade möjligheter att leva ett rikt liv och till bättre relationer med våra medmänniskor. Med belysande exempel från vetenskapen, populärkulturen och egna erfarenheter förklarar Stefan Einhorn hur vi alla kan tillägna oss visdom och få ett meningsfullare liv.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,25 MB

FILNAMN: Vägar till visdom.pdf

ISBN: 9789143504477

UTGIVNINGSDATUM: 2009-11-03

Vägar till visdom är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Stefan Einhorn. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Vägar till visdom online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vägen till visdom | Forskning & Framsteg

2010, Pocket. Köp boken Vägar till visdom hos oss!

Synonymer till visdom - Synonymer.se

Köp Vägar till visdom, Månpocket (Isbn: 9789172321908) hos Ord & Bok.

Sårbar och superstark : en personlig bok om hur du tar makten över ditt liv
Röd doc>
Diktatorn
Rörelseorganens funktionella anatomi
God afton vackra mask
Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap
Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet
Berättelser från förr : och så går livet vidare sid gilla gång i den lilla staden vid Bäveåns mynning - 31 korta berättelser från skilda tidsepoker
Sista rester av det vilda
Jultrubbel i Snowdonia: fjärde advent
Juridik ombord : köpa, sälja, äga, hyra båt
Bortom TANKEFÄLLAN
Dammråttan