Jordbrukets barn : barns och ungdomars fostran i agrara miljöer PDF

Skopia.it Jordbrukets barn : barns och ungdomars fostran i agrara miljöer Image
BESKRIVNING
Det tillhör den moderna barndomen i den industrialiserade delen av världen, att barn inte får arbeta. Och enligt FN:s barnkonvention från 1989 är detta en norm som ska gälla alla barn, oberoende av var de lever. Men i ett historiskt perspektiv är ett sådant synsätt mycket ungt, särskilt när det gäller jordbruksarbete. I industriländerna har det agrara barnarbetet minskat under 1900-talet till följd av teknisk utveckling och nya värderingar, men i tredje världen lever det kvar i stor omfattning. Jordbruket barn belyser landsbygdsbarnens levnadsförhållanden och arbete och den förändring som har ägt rum. Med historien som grund diskuterar författarna ett mångfasetterat problem som fortfarande är aktuellt. Boken vänder sig till studenter och forskare inom discipliner som historia, ekonomisk historia och etnologi, till lärarutbildningar och till en historiskt intresserad allmänhet. Ingår i serien Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,12 MB

FILNAMN: Jordbrukets barn : barns och ungdomars fostran i agrara miljöer.pdf

ISBN: 9789171084965

UTGIVNINGSDATUM: 2004-10-01

Vill du läsa Jordbrukets barn : barns och ungdomars fostran i agrara miljöer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mats Sjöberg. Att läsa Jordbrukets barn : barns och ungdomars fostran i agrara miljöer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Styrda bildskapande aktiviteter i förskolan

Förteckning över publikationer, rapporter och artiklar från svenska kulturhistoriska museers samtidsundersökningar 1978-2010. Förteckningen inkluderar publikationer, rapporter och artiklar (ur årsböcker, antologier och tidskrifter) från museernas samtidsundersökningar, dock ej texter ur Samdok-bulletinen/Samtid & museer, som har ett särskilt register.

Från museitrycket - Sveriges Museer

Fred och fruktan : Sveriges säkerhetspolitiska ... barns och ungdomars fostran i agrara miljöer 13 Norra Gotland Sverigeserien Topo50 ... Vettigare vård : evidens och kritiskt tänkande i vården När mamma och pappa skiljer sig : en bok för barn om skilsmässor Snor Vilse i trollskogen Jag upptäcker världen. Bygg, läs, utforska I ...

Den heliga Graal och Zorro : arkeologiska och historiska gåtor
Mölle-Kullen genom tiderna : Ett urval ur bokserien med samma namn
Färdväg mot stjärnorna : Umeå IK:s damfotbollslag 1985-2005
Vardag och Förundran
Karin Ingmarsdotter
En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige
Fri rörlighet och social trygghet 2003
Det sista experimentet
Tarot steg för steg
Diagnos kortisolsvikt : sjutton berättelser om kortisonberoende
Replikens platser : en dagbok : festskrift till Dag Nordmark
Zawina
Formal Transcendence
Simmaren
Hitlers sista reserv : min tid som barnsoldat i Waffen-SS
Utan facit : kolumner och kommentarer under tiden
Konstnären och mötet med naturen : ett igenkännande ögonblick
Projektledning upplaga 7