Minibok: Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924 PDF

Skopia.it Minibok: Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924 Image
BESKRIVNING
Det är relativt ovanligt i dag att svenska fornminnen förstörs med mening.Men när den här texten skrevs för snart 100 år sedan så var hoten många och allvarliga. Forntidens minnesmärken hotades både av grustag, vägbyggen, uppodling och vandalisering.I den här e-boken får du läsa mer om de akuta hoten mot fornminnena i Bohuslän och Göteborg.Textens författare är Georg Sarauw (1862-1928) som var arkeolog vid Göteborgs museum. Han hade en bra insyn i områdets fornminnen och det var ofta han personligen som fick i uppdrag att rädda de få rester som fanns kvar när gravar blivit förstörda. Sarauw kom ursprungligen från Danmark och är mest känd för sina fynd av stenåldersföremål i Maglemose.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,29 MB

FILNAMN: Minibok: Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924.pdf

ISBN: 9789176770597

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-12

Vill du läsa Minibok: Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Georg Sarauw. Att läsa Minibok: Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

von Qvanten — i

Ett bohuslänskt gravfält från folkvandringstiden : undersökt av G. Wilh. Ekman och Nils Niklasson Niklasson, Nils Fornvännen 23, 129-149 http://kulturarvsdata.se ...

Förstörda fornminnen i Bohuslän år 1924 | E-boksforlaget.se

Den här texten publicerades ursprungligen år 1819 i tidskriften "Nordiska fornlemningar. I-II Häftet" med rubriken "II. Hällrist-ning i Bohuslän". Författare till texten är Johan Gustaf Liljegren (1791-1837) och Carl Georg Brunius (1792-1869). Den här e-boken publicerades på sajten e-boksbiblioteket i januari 2017.

Förändring som tillstånd : att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer
Moraliska provokationer : Om skenande tåg, rättvisa löner och god pornografi
Äntligen på väg SATB , sex sånger
Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år
Greve Draculas bortglömda slott
Pietà
Flodsökare
Reformationsbibeln Nya Testamentet
Föreställningar om döden : forskares aspekter på vår existens och dess begränsning
På natten sover moralen
Törst
Så dödar vi en människa