Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare PDF

Skopia.it Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare Image
BESKRIVNING
I en akademisk yrkesutbildning som lärarutbildningen skall kompetensutveckling bygga på en uttalad relation mellan praxisgrundad och forskningsgrundad kunskap. Idag finns det dock ett stort behov av ökad medvetenhet om undervisningens kärnfrågor och den pedagogiska verksamhetens komplexitet bland lärarstuderande men även inom lärarkåren som helhet. Den didaktiska analysen, som presenteras i boken, är ett redskap med syfte att lyfta fram betydelsefulla delar av kärnan i alla former av organiserad pedagogisk verksamhet med hänsyn tagen till dess specifika innehåll, tradition och kultur. Främsta fokus är samspelet mellan lärare-barn eller elev-innehåll-metod, vilket inbegriper de sociala möten och den kommunikation som hela tiden äger rum mellan aktörerna. Genom analysen förenas de didaktiska frågorna om mål, planering, genomförande och utvärdering av pedagogisk verksamhet med vetenskaplig didaktisk/pedagogisk kunskap om lärande och kunskapsutveckling. Boken vänder sig till samtliga lärare oavsett ämne och skolform, men den är särskilt angelägen för lärarstuderande, eftersom den ger underlag för didaktiska frågeställningar inom inriktningar och specialiseringar samt väcker inspiration till examensarbeten. Därtill kan boken ge värdefulla insikter för alla handledare och lärarutbildare i såväl den verksamhetsförlagda som den högskoleförlagda delen av lärarutbildningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,81 MB

FILNAMN: Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare.pdf

ISBN: 9789144036861

UTGIVNINGSDATUM: 2005-08-01

Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare-boken skrevs 2005-08-01 av författaren Monica H Sträng. Du kan läsa Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Monica H Sträng.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Forskning - Skolverket

I en akademisk yrkesutbildning som lärarutbildningen skall kompetensutveckling bygga på en uttalad relation mellan praxisgrundad och forskningsgrundad kunskap. Idag finns det dock ett stort behov av ökad medvetenhet om undervisningens kärnfrågor och den pedagogiska verksamhetens komplexitet bland lärarstuderande men äv

Samspel för lärande : didaktiskt redskap för ...

2005, Häftad. Köp boken Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare hos oss!

Wingårdhs villor. Sand
LUST Classics: Moll Flanders
Gud vill det! : nordiska korsfarare under medeltiden
Nyktra kvinnor : folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita bandet 1900-1930
Panzerfaust och Panzerschreck
Bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag K2
Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning
Internrevision - en introduktion
De tre hemlösa ; David Ramms arv
Nyktra betraktelser
Överfallet
Vetenskap och demokrati
Syskonkärlek : En körsvit om Gustaf Fröding
Trohet, vänskap, fristad : Alsike kloster 50 år
Spektakulärt mångmiljonrån på Landvetters flygplats