Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktinsnedsättningar PDF

Skopia.it Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktinsnedsättningar Image
BESKRIVNING
Psykiska funktionsnedsättningar kan uppstå som en följd av allvarlig psykisk sjukdom och finns vid olika neuropsykologiska tillstånd. Psykiska funktionshinder ger kunskaper och praktisk handledning i hur man kan bistå, bemöta och stödja individen i det dagliga livet. I boken beskrivs flera innovativa sätt att i vardagen träna och kompensera vid funktionsnedsättningar. Aktuell forskning och lästips presenteras, och boken kan användas som handbok i hur man stödjer människor med psykiska funktionshinder i deras återhämtning. Psykiska funktionshinder vänder sig till alla som i sin dagliga verksamhet har till uppgift att ge stöd, service och vård till människor med psykiska funktionshinder, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även studerande på olika nivåer, närstående och beslutsfattare kan ha nytta av boken.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,74 MB

FILNAMN: Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktinsnedsättningar.pdf

ISBN: 9789144069272

UTGIVNINGSDATUM: 2012-01-17

Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktinsnedsättningar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lennart Lundin,Zophia Mellgren,Daniel Abrams,Johan Conse,Mia Harty. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva funktinsnedsättningar online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Psykiska funktionshinder : stöd och hjälp vid kognitiva ...

Planera och överblicka tid, på kort och lång sikt, samt veta när något ska ske. Lösa problem som plötsligt uppstår och fatta beslut för vad som bör göras och hur. Kognitivt stöd. Kognitiva svårigheter kan begränsa förmågan att utföra vardagsaktiviteter.

Vad är kognitiva svårigheter och vad kan underlätta? - www ...

Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Att tänka på med anledning av covid-19 Du hittar information och stöd till dig som arbetar inom socialtjänst på vår sida om covid-19.

Viktig
Tandläkarskräck
Herr Arnes penningar
Vitsippor & björkar
Laga världen : med ickevåld, medkänsla och andra verktyg
Nya testamentet - Ljudbok
Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling : ett integrerat perspektiv på staden som ett socioekologiskt, komplext system
Hermelinens död : noveller
Matchfixarna : hotet mot nationalsporten
Profetian
Herdaminne IV