Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet PDF

Skopia.it Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet Image
BESKRIVNING
Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam!Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp.Författarna sätter dagens rådande teorier om anpassningar i perspektiv och sammanhang genom en historisk återblick. De varvar sedan didaktiska aspekter av undervisningen som metoder, strategier och dilemman med färska exempel och erfarenheter från den svenska skolan. Här synliggörs de medvetna val som du som lärare måste göra, både gällande ämnesinnehållets strukturer och arbetsformer. Fokus ligger på vikten av ett systematiskt arbete dels i syfte att låta effektiva anpassningar genomsyra den dagliga verksamheten, dels för att skapa en hållbar arbetssituation. Boken vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,40 MB

FILNAMN: Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet.pdf

ISBN: 9789127145603

UTGIVNINGSDATUM: 2017-03-13

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anja Thorsten,Karin Forslund Frykedal,Sofia Boo. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i ...

Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet. (Första utgåvan). ... Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (4 uppl.). Stockholm: Liber. von Wright, M. (2002). Det relationella perspektivets utmaning. En personlig betraktelse. I Skolverket. Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv (ss. 9-20). Stockholm: Liber.

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i ...

Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Författarna sätter dagens rådande teorier om anpassningar i perspektiv och sammanhang genom en historisk återblick.

Sista ordet. S1E1, Hotbrevet
Övningar i Analys i en variabel
Fantasin till makten! : utopiska idéer i västerlandet under hem hundra år
Bertil Gadö : bilder om människa och kosmos
Surrealister om sex : undersökningar av sexualiteten : samtal mellan surrealister 19281932
Grunderna i vår tids psykologi
Snyggast på festen
Ett fruset liv
Jag släpper dig aldrig
Isens gåta
Det finns bara en dikt
Yrke: Influencer
Mattehoppet Massa - Lärarstöd och spel
Silvrets rike
Maktlekar : arbetsmaterial - vad är lek och vad är allvarl
Grinden
Skriv för din målgrupp : tips för träffsäkra texter
91:an Årgångar 1973, Del 5
DÖDEN, SORGEN, HOPPET
Orkidébarn