En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 : Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05) PDF

Skopia.it En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 : Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05) Image
BESKRIVNING
Översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. För att uppnå långsiktighet och samordning i styrningen krävs att högre utbildning och forskning i större utsträckning behandlas tillsammans i politiken, samt att uppdrag och resurssättning i huvudsak har ett flerårigt perspektiv som omfattar universitets och högskolors hela verksamhet. Bland förslagen:att regeringen bör lämna en samlad proposition för högre utbildning och forskning under varje mandatperiodatt lärosätena ges fyraåriga planeringsförutsättningar där mål och uppdrag utgår från propositionen men anpassas till respektive lärosätes förutsättningar och profil. Dessa mål och uppdrag bör sättas i dialog mellan lärosätet och regeringen. Genom dialogbaserad styrning blir målen och uppdragen mer relevanta och förpliktigande att uppfylla.att en analysfunktion inrättas som komplement till dagens myndigheter, med uppdrag att göra samlade och oberoende analyser utifrån ett övergripande perspektiv.Särskild utredare: Pam Fredman

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,73 MB

FILNAMN: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 : Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05).pdf

ISBN: 9789138248973

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-04

Vill du läsa En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 : Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05) pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. Att läsa En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 : Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05) online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Styr- och resursutredningen styr inte mot resultat | Almega

Översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbild

PDF Regionala utvecklingsnämnden 2019-05-21

[email protected] U2019/00304/UH Remissvar avseende betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Röda Korsets Högskola (RKH) har blivit inbjudna att inkomma med remissvar till Utbildningsdepartementet om betänkande av Styr- och resursutredningen (Struten) SOU 2019:6.

Tandläkaren
I ständig hög konversation mellan jungfrurs huvuden, det sker
Evenemang : från organisering till utvärdering
Hjärtats val
Stoftvinden
BABADADA, svenska - Hindi (in devanagari script), bildordbok - visual dictionary (in devanagari script)
Socialgrupp noll
Nazisternas kvinnor III
Regnvakt
Min första bok om zombier: Allt du behöver veta om våra odöda släktingar
Kult, konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning
Att misslyckas som människa
Musiketnologi - elva repliker om en vetenskap
Fysik Direkt - upplaga 3
Cia och Usa:S Verkliga Utrikespolitik
Jag, Kinsi. Den bortkomna flickan
Rans magiska värld 3
Grammatik med betydelse - En introduktion till funktionell grammatik