Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap PDF

Skopia.it Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap Image
BESKRIVNING
Att utveckla skolan och dess undervisning är en viktig uppgift för lärare och skolledare. Skolförbättring med vetenskaplig grund ger både inspiration och konkret vägledning för den som vill utveckla en skolas verksamhet genom aktionsforskning. Aktionsforskningen innebär att systematiskt undersöka och pröva olika praktiska dilemman för att på så vis bidra till förändring. Boken beskriver vad som hände när några rektorer undersökte och prövade sitt pedagogiska ledarskap. Detta ledarskap har en viljeinriktning mot elevers lärande och utveckling och kom under processen att förstås som ett ordnande av förutsättningar och villkor, i syfte att stödja lärande och samarbete på den lokala skolan. Skolförbättring med vetenskaplig grund erbjuder tydliga beskrivningar av och fördjupade insikter i den praktiknära forskningsprocessen. Som stöd för sina resonemang hänvisar författaren till den kritiska aktionsforskningstraditionen, men även till teorin om praktikarkitekturer, vilken skänker praktikbegreppet en mer precis innebörd samt hjälper oss att förstå förändringsprocessens inne boende utmaningar. Boken vänder sig till alla som driver utveckling och förändring i skolans värld, men läses även med fördel utifrån ett intresse i pedagogiskt ledarskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,97 MB

FILNAMN: Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap.pdf

ISBN: 9789144125619

UTGIVNINGSDATUM: 2019-04-26

Vill du läsa Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anette Forssten Seiser. Att läsa Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett ...

Skolförbättring med vetenskaplig grund - så stärktes ett pedagogiskt ledarskap. Anette Forssten Seiser, 2019 Skolledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Anette Forssten Seiser, 2017 Stärkt pedagogiskt ledarskap - Rektorer granskar sin egen praktik. Anette ...

Skolans mellanår : språkutveckling, undervisning och ledarskap

Anette Forssten Seiser har precis utkommit med sin nya bok, Skolförbättring med vetenskaplig grund - Så stärktes ett pedagogiskt ledarskap. Boken finns att köpa hos Studentlitteratur.

Vattenpumpen
Karin Boye - De fyra årstiderna
Brottställen
Anteckningar. 1952-1966
Vild och vacker
Fem berättelser¿
Sankt Olof : Olof Haraldsson kung av Norge
Det odöda riket
Tid av kaos
Produkten - Antologi
Lucifers säd
Leva med SLE: Volym 1
Schlagerfinal 2017
Falska minnen : människorna, kärleken, döden, ETC
Seglarminnen från eka till kappsegling
Minnen av en sång
Förhörsledarens syn på gåtan Thomas Quick