Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö PDF

Skopia.it Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö Image
BESKRIVNING
Specialpedagogik och funktionsvariationer?är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande lärmiljö. Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning och lagstiftning samt styrdokument. Termer och begrepp har moderniserats och genom fler konkreta exempel och diskussionsfrågor har boken blivit än mer praktiknära. Boken ger en gemensam kunskapsgrund och ett bra underlag för att bemöta frågor kring funktionsvariationer. Den vänder sig till blivande och verksamma lärare inom alla skolformer, liksom till speciallärare och specialpedagoger, skolledare och elevhälsoteam.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,21 MB

FILNAMN: Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö.pdf

ISBN: 9789127827486

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-08

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Inga-Lill Jakobsson,Inger Nilsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö Utgivning, distribution etc. [Stockholm] : Natur & Kultur, [2019] 2019

Specialpedagogik och funktionsvariationer att möta barn ...

Fischbein, Siv Ungdomar läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Jakobsson, Inga-Lill; Nilsson, Inger Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö Andra utgåvan, omarbetad utgåva: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984-1986. Del 2
Svenska-Baskiska Bilduppslagsbok med djur för tvåspråkiga barn
The Mauler : Alexander Gustafsson berättar för Leif Eriksson och Martin Svensson
Utan trosor i Bengalen
En lektion i kärlek
USA:s blodiga födelse
Dra dit pepparn växer! : så förbereder du din långsegling
Livsberättelser ur ett Malmö i förändring : Elly Lagerborg
Folklivsforskaren
Allt kan ske i biografens mörker
Hemman
Hon var ingen Florence Nightingale : människan bakom myten
Ordbok över Öre-Långselemålet : en svensk dialekt i södra Lappland. Register
Strage 242 : krönikor
Sveriges industrialisering och släkten Keiller