Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 PDF

Skopia.it Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler  : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 Image
BESKRIVNING
Betänkandet innehåller bl.a.en analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana äldre vattenrättsliga tillstånd och rättigheter som meddelats före miljöbalkens ikraftträdandeförslag till ändrade regler för att aktuella anläggningar och verksamheter utformas och drivs i enlighet med de krav som följer av miljöbalken och EU-rätten. Utredningen föreslår bl.a. ett förtydligande i 5 § införandelagen till miljöbalken att även urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet tillmäts fortsatt rättsverkan i de delar som har prövats. I anslutning till detta föreslås ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. För att myndigheter, domstolar och andra aktörer ska klara av den ökade belastning som nyprövningssystemet innebär föreslås ett prioriteringsförfarande. Utredningen föreslår också att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. Därutöver föreslås att det införs ett bemyndigande för regeringen att för vattenverksamhet meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,15 MB

FILNAMN: Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69.pdf

ISBN: 9789138240182

UTGIVNINGSDATUM: 2013-10-03

Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Miljödepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ny tid ny prövning, - förslag till ändrade vattenrättsliga ...

delbetänkande Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69) " Sammanfattning Väsentliga"delar"av"landets"äldstaindustrialiseringkan"idagläsas"utmed" vattendragen"ochdär"finns" tusentals"dammarmed"lång"historia"och"stora"kulturhistoriska"värden."Då"dessa"ofta"saknarägare"med"

Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga ...

Hinta: 44,5 €. nidottu, 2013. Lähetetään 2-3 arkipäivässä. Osta kirja Ny tid ny prövning : förslag till ändrade vattenrättsliga regler : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 (ISBN 9789138240182) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään!

Matematik Z Lärarguide
Leona. Alla medel tillåtna
Jungfruön
Pappren mellan fingrarna
Sluta grubbla börja leva
Tidsresenärerna
Minibok: Ett besök i Boxholm år 1885
Tankar
Estonia sprängdes! : utförligt referat och kommentarer på svenska till de kompletta dokumenten på engelska
Tomasfilmerna
När ljuset släcks
Döden under ytan
Natten bådar svedjebrand
Fearless : konsten att leva kreativt
Kruka : en biografi om Suzanne Brøgger
Guldkantat hjärta ; För din skull ; Lek med elden
Saxå kammarmusikfestival