Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik PDF

Skopia.it Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik Image
BESKRIVNING
Autism och ADHD i skolan och tydliggörande pedagogikI boken Autism och adhd i skolan handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola!Autsism och adhd i skolan är en praktisk handbok är skriven för alla inom skolans värld, främst från förskoleklass till årskurs 9: lärare, speciallärare, personal inom elevhälsan, pedagoger på fritidshem och elevassistenter. Den kan med fördel även inspirera personal i gymnasieskolan och läsas av föräldrar.Sagt om boken:Bokens styrka ärde många exempel som ges och den fungerar bra som praktisk handbok för pedagoger. De olika strategier sompresenteras passar de flesta elever i skolan och kan ses som verktyg för att skapa en inkluderande lärmiljö som ärförutsägbar, tydlig och ger möjlighet till såväl energi och motivation som återhämtning. Ett angeläget avsnitt tarupp motivationens väsentliga betydelse för lärande och inspiration.Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 2, 2018 Hur kan vi pedagoger arbeta för att skoldagarna ska vara begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla elever? Boken Autism och ADHD i skolan - handbok i tydliggörande pedagogik - ger nödvändiga nycklar för att öppna även de dörrar med flest lås. Den ger konkreta exempel, övningar och tekniker även för oss som möter dessa elever i gymnasiet. Den inspirerar oss att ännu mer jobba för en skola som är tillgänglig för alla.Joakim Blom, samordnare, Annica Svartserud, Specialpedagog och Anna Lindberg, lärare i svenska och engelska, Rudbecks AST- enhet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,46 MB

FILNAMN: Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik.pdf

ISBN: 9789127819047

UTGIVNINGSDATUM: 2017-09-23

Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik-boken skrevs 2017-09-23 av författaren Anna Sjölund,Cajsa Jahn,Ann Lindgren,Malin Reuterswärd. Du kan läsa Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anna Sjölund,Cajsa Jahn,Ann Lindgren,Malin Reuterswärd.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande ...

För att kunna möta elever med autism och ADHD, göra skolan begriplig och kompensera för de funktionsförmågor som är eller kan vara nedsatta hos dessa elever, kan man använda sig av tydliggörande pedagogik, som utarbetats inom ett statligt program i North Carolina, USA.

Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande ...

Autism och ADHD i skolan Handbok i tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren, Malin Reuterswärd I boken Autism och adhd i skolan - handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen.

Högrells väg från vallpojke till kyrkoherde : Högrells väg från vallpojke t
Under Cover : livet som underrättelseagent åt MI5
Språklära 2-3
Ideella värden i fastighetsrätten
Skildring av folklivet i Dalarna år 1877
Jeanne D'Arc
Organisationer
Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln I. Perspektiv från arkivaliska och arkeologiska fynd
Apotekarmordet
Utan hem i tiden : berättelsen om Arved
Korta historier (stor stil)
Köldens barn
The imagery of the sea : figureheads and symbols
Tid : livet är inte kronologiskt
Absoluta bevis
Trädgårdens glasade rum