Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår PDF

Skopia.it Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår Image
BESKRIVNING
Syftet med skolans teknikämne går mycket längre än att förstå hur tekniska konstruktioner fungerar rent praktiskt. I denna bok presenteras studiet av specifika tekniska lösningar utifrån läro planens mål om generella förmågor. Läroplanen preciserar det så att eleverna skall utveckla förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, värdera konsekvenser av olika teknikval och analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen. Författaren ger exempel på tekniska lösningar som eleverna känner igen från sin vardag - internet, bilsäkerhet, gränsvärden - och uppmuntrar till såväl kreativitet som kritiskt reflekterande. Teknikens metoder är en direkt fortsättning på boken Teknikens väsen och riktar sig till de senare skolårens teknikundervisning. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare, men genom sina många exempel på teknik i vardagen blir den intressant för alla som vill kunna orientera sig i en teknikintensiv värld.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,58 MB

FILNAMN: Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår.pdf

ISBN: 9789144094786

UTGIVNINGSDATUM: 2014-09-18

Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår-boken skrevs 2014-09-18 av författaren Göran Grimvall. Du kan läsa Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Göran Grimvall.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Göran Grimvall - Wikipedia

Teknik för lärare i åk 7-9 Introduktion till grundskolans teknikämne ht2018 18 juni 2018 Kurskod ll219u Omfattning 7,5 hp av kursens totalt 45 Betygsskala A-F Kursansvarig Per Norström Examinator Per Norström Introduktion till grundskolans teknikämne handlar om teknikens ämnesdidaktik.

Örebro universitet - Kursplan NO641G

Teknikens metoder - Skolans teknikämne i senare skolår. Studentlitteratur, 2014 Göran Grimvall Häftad, 222 sidor ISBN: 978-91-44-09478-6 Pris: Cirka 230 kr, inklusive moms. I boken presenteras studier av specifika tekniska lösningar utifrån läroplanens mål om generella förmågor.

I dödens tjänst
Förödmjukade och förnedrade
Beskriv med ord : fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet
Jag vill inte... : en bok om att vara döende i cancer
Ägodela : köp mindre - få tillgång till mer
Matematik Alfa Utmaning
Räddade av kärlek ; Balett och begär
Havsmannen
Knutby-koden
Källarhundarna
Resebrev
Det känns konstigt att vakna i sin egen säng
Input Programmera i teknik : kreativa projekt med Arduino
Patti Smith : Horses
Jonas och Helen