Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden PDF

Skopia.it Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden Image
BESKRIVNING
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad? * * * Författare: Aleksandra Ålund, Alireza Bethoui, Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Jenny Kallstenius, Catharina Lundqvist, Bolette Moldenhawer, Diana Mulinari, Ali Osman, Isak Reichel, Carl Ulrik Schierup, Caroline Tovatt, Mats Trondman.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,52 MB

FILNAMN: Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden.pdf

ISBN: 9789189140905

UTGIVNINGSDATUM: 2016-03-21

Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Magnus Dahlstedt,Fredrik Hertzberg,Susanne Urban,Aleksandra Ålund. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social ...

Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari¬serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte läng ...

Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social ...

Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden Författare: Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap.

Drottningen
Håll om mig, släpp mig fri : om barns anknytning till föräldrar
Stormhatten : tre Strindbergsstudier
Proband Gunvor Majbritt Beck
IT för alla
Risk och det levande mänskliga
Hembiträdet och spelfilmen : stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal
Början
Den blodiga kvinnokampen
Den besvärliga mångfalden
Det var en norrman, en busunge och Bellman