Ett samtal i taget : familjerådgivning i ny form PDF

Skopia.it Ett samtal i taget : familjerådgivning i ny form Image
BESKRIVNING
Många klienter, par och familjer kommer till ett enda samtal med en terapeut eller rådgivare, oavsett vad som överenskommits sedan tidigare. Samtalsformen Ett samtal i taget (ESiT), som beskrivs i den här boken, är ett sätt att möta klienter i just ett samtal. ESiT är inte en ny terapimetod, utan en modellfri samtalsform som kan tillämpas i många sammanhang. Den möjliggör för terapeuter och rådgivare med olika inriktningar att organisera sitt mottagande och bemötande av hjälpsökande på ett lättillgängligt sätt, och framför allt när det finns behov för det. Förhållningssättet i ESiT är utmanade, annorlunda och inspirerande. I boken beskrivs bakgrunden till och hållningen inom ESiT, och vad detta innebär för såväl klienter som för terapeuter och rådgivare. Många konkreta exempel åskådliggör arbetssättet, varav de flesta är hämtade från familjerådgivningssamtal vid Familjerådgivningen i Malmö, som har tio års erfarenhet av att arbeta med ESiT. Ett samtal i taget vänder sig till yrkesverksamma terapeuter, terapeuter i utbildning och till dem som funderar på terapi och rådgivning för egen eller närståendes del.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,76 MB

FILNAMN: Ett samtal i taget : familjerådgivning i ny form.pdf

ISBN: 9789144135380

UTGIVNINGSDATUM: 2020-05-04

Ett samtal i taget : familjerådgivning i ny form är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Martin Söderquist. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ett samtal i taget : familjerådgivning i ny form online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Familjerådgivning - Vännäs kommun

I ett nytt tredje stycke har begreppet familjerådgivning definierats. Stycket har formulerats i enlighet med förslag av majoriteten i Lagrådet . Med familjerådgivning menas verksamhet som bedrivs av det allmänna, oftast kommunen, eller yrkesmässigt av enskild och som består i samtal med syfte att reda ut och bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden.

Familjerådgivning - Kristianstads kommun

I ett nytt tredje stycke har begreppet familjerådgivning definierats. Stycket har formulerats i enlighet med förslag av majoriteten i Lagrådet . Med familjerådgivning menas verksamhet som bedrivs av det allmänna, oftast kommunen, eller yrkesmässigt av enskild och som består i samtal med syfte att reda ut och bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden.

The Vortex - Attraktionsvirveln
Natten jag dog
But I have to hurt you a little
Livstid för makabert kannibaldåd i Tyskland
Livet börjar när du inser att du bara har ett
Träningskompisar - erotisk novell
En vinter i Paris
Med Tao i tankarna : en psykologisk visdomsvandring
Förståelse: Insikt & Medvetenhet
Den blå pelargonen
Våga växa! : nio nycklar för att lämna småföretagarstadiet