Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén PDF

Skopia.it Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén Image
BESKRIVNING
Den parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta delbetänkande sitt förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Den bedöms vara långsiktigt stabil, legitim och värna verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen. I syfte att ytterligare stärka oberoendet föreslår kommittén också vissa ändringar när det gäller medelstilldelningen till programföretagen, sändningstillståndens giltighetstid och sammansättningen av styrelsen i ägarstiftelsen. Den nya uppbördsmodell som föreslås innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en individuell public service-avgift som regleras i en ny lag vilken börjar gälla den 1 januari 2019. Avgiften ska betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga, har en beskattningsbar förvärvsinkomst och som fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång. Avgiften ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till en inkomst som motsvarar 2,127 gånger inkomstbasbeloppet för beskattningsåret. Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1 308 kronor per person och år. Företag och andra juridiska personer bör inte omfattas av avgiftsskyldigheten. Skatteverket förslås få i uppdrag att sköta uppbörden. Särskild utredare: Sture Nordh Köp ett eget exemplar och ta del av analyser och förslag!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,44 MB

FILNAMN: Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén.pdf

ISBN: 9789138246825

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-17

Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén-boken skrevs 2017-10-17 av författaren Kulturdepartementet. Du kan läsa Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kulturdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén ...

Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende. Parlamentariska public service-kommittén redovisar i delbetänkandet SOU 2017:79 förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Förslaget syftar till att säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar ...

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ...

Betänkande om finansiering av public service Betänkande om finansiering av public service. Kommittén överlämnade den 16 oktober 2017 delbetänkandet Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Skeppsbron i Göteborgs hjärta
Dockskåpet
Tony växer upp
Bilal : på slavrutten till Europa
Skriva 7(2012) Skildra kärlek
Kärlekens vidder
Kort om yttrandefrihet
Sagan om mig själv
Kropp och politik : hälsoupplysning som samhällspegel
Mordet på Ringålvegen
Kappan
Märtas öde
Juridikboken för ideella föreningar
Så kan mänskligheten förinta sig själv : miljöförstöring, överbefolkning eller kärnvapenkrig kan leda till ett sjätte massutdöende
Den fristående akademiens verksamhet 1974-85 : Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786
Tre små lögner
Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910-1950
Skunk : De bästa texterna från skunk.nu