Naturförskola : lärande för hållbar utveckling PDF

Skopia.it Naturförskola : lärande för hållbar utveckling Image
BESKRIVNING
Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och förskollärare.Och detta arbetssätt ger resultat barnen skaffar sig större ämneskunskaper jämfört med tidigare. De får möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv. Med konkreta exempel och bilder, pedagogisk dokumentation, noteringar och analys visar författarna hur de arbetar. Boken vill inspirera andra förskollärare att våga förändra och utforma sin egen verksamhet. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick våren 2009 Ulla-Britta Bruunstipendiet för sitt arbetssätt. Innehåll: FÖRORD PROLOG KAPITEL 1. Med naturen som lärmiljö Fördelar med lärande utomhus Utemiljöns betydelse Vikten av föräldrarnas medvetenhetKAPITEL 2. DjurkyrkogårdenKAPITEL 3. Utforskande arbetssätt Material för utforskande lärande Gruppsammansättningar Arbetslagets roll KAPITEL 4. Kunskapsområdet språk Verksamhetens betydelse för språkutveckling Att använda dator Främmande språk i verksamheten KAPITEL 5. Kunskapsområdet matematik Vad är matematik? Olika material och tekniker Tillåtande miljö Vilka delar inom matematiken och varför? KAPITEL 6. Kunskapsområdena naturvetenskap och teknik Luftexperiment Utforskande material Kemiexperiment KAPITEL 7. Dokumentation Fokus på lärandesituationer Noteringar Fokusintervjuer med barnen KAPITEL 8. Samarbete med skolanoch det övriga samhället Åldersintegrerat öppnar möjligheter Samarbete med samhället EFTERORD REFERENSER

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,39 MB

FILNAMN: Naturförskola : lärande för hållbar utveckling.pdf

ISBN: 9789197902335

UTGIVNINGSDATUM: 2012-01-20

Vill du läsa Naturförskola : lärande för hållbar utveckling pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anette Barr,Annica Nettrup,Anna Rosdahl. Att läsa Naturförskola : lärande för hållbar utveckling online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola ...

Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten.

hållbar utveckling | Adlibris

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till läran- det inom området. Text: Peder Sandahl, Christina Höjland Nielsen och Fanny Labory.

Historiegeneratorn del 3
Gud : sju lundateologer föreläser
Den lilla flyktingen
Våld och nära samtal
Dröm blir verklighet ; Inget för givet ; Kärlekens dag
Leva, tänka, titta
Domardansen : en sannsaga om maktmissbruk
Katastrofläge
Försäkring och trygghet i en förändrad värld
Brev från Klara och andra berättelser
Svensk-rysk samhällsordbok : juridik, förvaltning, ekonomi, civilsamhälle, media
Sånger i juletid
Mediernas bok eller Mediernas och frammanarens handbok