Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster PDF

Skopia.it Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster Image
BESKRIVNING
Under 1960- och 70-talet uppkom en rad nya sociala och politiska vänsterrörelser som arbetade för revolution och jämlikhet i det svenska samhället. Det visade sig snart att de nya rörelserna i hög grad dominerades av män och att det var män som satte den politiska dagordningen. På 1970-talet var kritiken från exempelvis den nya kvinnorörelsen hård och åtskilliga kvinnor har vittnat om den mansdominans som rådde i de revolutionära rörelserna. Samtidigt fanns det en rad kvinnor som försökte bedriva kvinnokamp inom vänsterns organisationer, men de möttes ofta av motstånd. I "Revolutionärer. Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster" undersöker idéhistorikern och genusvetaren Helena Hill kvinnokamp och diskurser om maskulinitet och femininitet inom den revolutionära vänstern och diskuterar i vilken utsträckning manliga revolutionära arbetarklassideal hade betydelse och satte gränser för den politik som utvecklades.Helena Hill är docent i idéhistoria och lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes avhandling handlade om mansrörelsen i Sverige på 1970-talet och föreställningar om maskulinitet/femininitet, jämställdhet och könsroller. Hon har bland annat forskat om synen på faderskap i relation till nationalitet, genus och klass, om sociala och politiska rörelser och hur diskurser kring genus och klass har betydelse för politikskapande.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,24 MB

FILNAMN: Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster.pdf

ISBN: 9789170612428

UTGIVNINGSDATUM: 2017-12-19

Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Helena Hill. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Revolutionärer: Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970 ...

Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster Svearnas Och Göthernas Strid Om Konungavalet: Historisk Af Handling Anteckningar om Gotlands medeltid. 1

Kvinnokamp+klasskamp=? - Sydsvenskan

Ladda ner PDF Läs online. Poeten och dramatikern Katarina Frostenson kommer med nyskrivna dikter som formmässigt och tematiskt knyter an till hennes båda diktsam-lingar Joner (

Photoshop CS6 Grunder
Döden som diktator - Del 2
Ditt magiska jag : 13 steg till ett glimrande liv för dig, jorden och allt annat levande
Idyll och elegi
Gudarnas platser : förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen
Om Hej då, vi ses i morron av William Maxwell
Ortnamnen i Västerbottens län. D. 14, Vännäs kommun, A, Bebyggelsenamn
Resistens
Friskyttarna
Atlas över ovanliga platser
Lättpocket om MP3
Biblioteket i världen - en inspirationsbok
Lagen om domstolsärenden : en kommentar
Aldrig längre än en tanke bort
Dagbok 1973-1982