Utveckling som frihet PDF

Skopia.it Utveckling som frihet Image
BESKRIVNING
1999 fick Amartya Sen Nobelpriset i ekonomi för sin forskning i gränslandet mellan ekonomisk teori och moralfilosofi och för sina studier av fattigdom och svältkatastrofer. I Utveckling som frihet ger Sen en bred översikt av sin s.k. capabiltity approach, som ersätter det traditionella ekonomiska nyttoperspektivet med en inriktning på människors förmåga, på vad de är i stånd att göra och vara. Människors »förmåga» är deras frihet att realisera av dem värdesatta sätt att fungera. Den fattigdom som stora delar av världens befolkning lever under innebär en förlust av förmåga och därmed av frihet, och utveckling bör, enligt Sen, förstås som en process som utvidgar människors frihet, snarare än som bara ekonomisk tillväxt mätt i BNP per capita. Frihet är emellertid inte bara ett kriterium på utveckling, det är också ett medel för utveckling, och Sen betonar särskilt den roll som kvinnors frihet, deras förmåga att styra sina liv, har för befolkningsfrågan och den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder. Sen väver i sin bok samman ekonomisk-teoretiska och moralfilosofiska resonemang med ett omfattande material om ekonomiska förhållanden och människors livsvillkor. Han presenterar sina studier av orsakerna till svältkatastrofer, tar upp de mänskliga rättigheterna i ett interkulturellt perspektiv och diskuterar demokratins betydelse för övervinnandet av fattigdom och underutveckling. AMARTYA SEN har varit professor vid Harvard och är numera verksam vid Trinity College, Cambridge.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,72 MB

FILNAMN: Utveckling som frihet.pdf

ISBN: 9789171731517

UTGIVNINGSDATUM: 2002-01-01

Vill du läsa Utveckling som frihet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Amartya Sen. Att läsa Utveckling som frihet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Frihet, fred och utveckling i världen Motion 2017/18:3239 ...

Utveckling som frihet / Amartya Sen ; översättning från engelska: Tore Winqvist. Sen, Amartya, 1933- (författare) Alternativt namn: سن، آمارتيا،, 1933-

Böcker : Utveckling som frihet - Bokförlaget Daidalos

En farlig utveckling, enligt Rauterberg. I samma stund som konsten ger upp sitt "privilegium om absolut ansvarslöshet" förlorar den sin autonomi och riskerar missbrukas för politiska syften.

Ung kvinna saknad
Musik, mening och värde : filosofiska perspektiv på en värld av eget slag
Genealogi : släktforskning - lär dig grunderna i släktforskning ett steg i taget med exempel
Tretton texter i politisk teori
Mörkrets makter
En revolution utan blod / En värld utan tårar
Västra Hamnen 2008 / The western harbour 2008
Fyra som var bröder
Fånga inte ögonblicket ? Fyra tankar för natten, hösten 2010
Bödelns leende : en polisroman