Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare PDF

Skopia.it Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare Image
BESKRIVNING
Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.Professionella yttranden - En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare ger både socionomstudenter och redan yrkesverksamma socialarbetare kunskap, analytiska redskap och argument för att skriva professionella LUL-yttranden och andra utredande texter. Genom fallbeskrivningar får läsaren refl ektera över olika etiska och juridiska dilemman som är förbundna med att utreda ungdomar misstänkta för brott, men även konkret handledning i hur man skriver ett professionellt yttrande. Dessutom får läsaren kunskap om ungdomskriminalitet utifrån aktuell forskning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,44 MB

FILNAMN: Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare.pdf

ISBN: 9789127131033

UTGIVNINGSDATUM: 2014-01-20

Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Michael Tärnfalk. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Kursplan Juridik i socialt arbete, 30 högskolepoäng

Söker boken - Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare. Nino Amar. April 15 at 10:19 AM. Söker. Alex Khezri. April 15 at 9:33 AM. Säljer för 200, kastar med rättfallspärmen (hämtas upp i jordbro) Hanna Mortsiw. April 14 at 9:07 AM.

PDF Kurslitteratur - Institutionen för socialt arbete

Meeuwisse A., Sunesson S. & Swärd H. (2007) Socialt arbete, en grundbok Stockholm: Natur och kultur (kap 10-13). Tärnfalk, M. (2014) Professionella Yttranden. En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare Stockholm: Natur och Kultur. Film: Harringer B. 88-soldiers (1999) Göteborg: Filmateljén.

Åter till Österlen - en tidig mikrohistoria : agrar- och socialhistoriska texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge
Påfågelns skugga
Humor. Roliga historier och reflektion
Välkommen till Serenity
Våra Låtar 1
Religion och livsfrågor i radio och TV : Programutbud och programpolicy i 8
En oskyldig lögn
Konflikthantering: Ett utdrag ur Beteendeanalys i organisationer
Apné
EU:s politiska system
Våld i nära relationer