Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid PDF

Skopia.it Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid Image
BESKRIVNING
Undertiteln "Om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid" återger syftet att skildra tankefrihetens utveckling alltifrån Sokrates envisa och provokativa utfrågningsteknik via Platons idealism och Aristoteles betoning av förnuftet, som kom att prägla tänkandet i den hellenistiska civilisationen när den växte fram i Alexander den stores spår och i det Romerska riket samt utvecklades i den s.k. nyplatonismen. Genom Augustinus präglades västkristendomen av dessa tankegångar medan däremot ortodox kristendom och islam tog avstånd från den hedniska hellenismen. Västerlandets öppnare attityder ledde till införandet av universitetsundervisning med betoning av argumentation och diskussion för att nå fram till sanningen - vilket möjliggjorde de astronomiska upptäckterna och den Vetenskapliga revolutionen och Upplysningstiden. Men kampen för tankefrihet var inte lättvunnen utan har hela tiden förts och måste alltjämt föras mot alla krafter som vill binda människornas sinnen vid fördomar, förmynderi och vidskepelse. Nedan återges utdrag ur recensioner av författarens tidigare bok om Rättsstatens tillkomst: "En övertygande komparativ redovisning av lagens, demokratins och de mänskliga rättigheternas uppkomst jorden runt, som erbjuder ett brett och läsvärt historiskt perspektiv på våra institutioners ursprung." Francis Fukuyama, Prof., Center on Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University. Författaren "är en representant för den diplomatiska elit vars mer djupgående reflexioner om samhällenas utveckling uppmärksammas av såväl yrkesmän som teoretiker. Denna kortfattade bok erbjuder stimulerande och i botten optimistiska överväganden rörande möjligheten att skapa brett accepterade lagliga normer för de moderna nationella och internationella förbindelserna." S. Frederick Starr, Prof., P. H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. "Här finns ... fröet till den pluralism och den maktdelning, som ses som ett bärande inslag i den demokratiska rättsstaten ... en läsvärd bok som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram att ideer, och inte bara teknologi och ekonomiska drivkrafter, erbjuder viktiga ledtrådar till den värld vi lever i." Per Bauhn, Prof., Linneunivesitetet DENNA BOK HAR BEVILJATS STÖD FRÅN STIFTELSEN KONUNG GUSTAF VI ADOLFS FOND FÖR SVENSK KULTUR

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,28 MB

FILNAMN: Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid.pdf

ISBN: 9789163764462

UTGIVNINGSDATUM: 2014-12-29

Vill du läsa Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Erik Cornell. Att läsa Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

EOF

Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid. Häxmästaren 2 - Trollstaven. Historisk Tidskrift, Volume 13. Ensamfararen. Den svarta boken.

Tankefrihetens vita tråd: om växelspelet mellan ...

Tankefrihetens vita tråd : om växelspelet mellan värdegrunder, livsåskådningar, religioner och politik i stamtid, samtid och framtid | Erik Cornell | ISBN: 9789163764462 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

Europa
Vänbok till Lena Olsen
Övningar i industriell ekonomi
Övervikt handlar om känslor : KBT-programmet för dig som eftersträvar bestående viktnedgång
ROCKBOK: 50 år av rock och pop i Örebro
Nya EFT-Boken : genvägen till ett friskare gladare och roligare liv!
Prio ett
Galet modig
Flickan i skogen
Dragets barn : boken om Olssons
Maskinelement : övningar