Eco-Branding PDF

Skopia.it Eco-Branding Image
BESKRIVNING
Miljöfrågan har för de flesta människor en stark etisk dimension, men konsumenter agerar miljövänligt utifrån en kombination av olika motiv och de vill framför allt ha produkter som är bättre både för miljön och för dem själva. Rätt hanterad kan miljöfrågan ge varumärket ny kraft och skapa förutsättningar för både kostnadssänkningar och ökade intäkter. Men framgång kräver fokus och långsiktighet, och att miljöfrågan integreras i varumärkesstrategin. ECO-BRANDING är den första svenska boken om ekologisk varumärkesutveckling. Utifrån studier om konsumenters olika grundläggande förhållningssätt till miljöfrågor ? EkoTyper ? lanseras en modell för hur företag steg för steg kan integrera miljöfrågan i varumärkesstrategin. Det handlar om fyra nyckelfrågor: hur viktig miljöfrågan är för varumärkets totala uttryck, vad miljöfrågan ska fokusera på, hur miljöargumenten ska uttryckas och på vilken nivå i varumärkessystemet miljöfrågan ska aktiveras. ECO-BRANDING vänder sig i första hand till företagsledare, marknadsförare, produktutvecklare, men även till konsulter inom reklam och kommunikation.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,98 MB

FILNAMN: Eco-Branding.pdf

ISBN: 9789147107537

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-13

Eco-Branding-boken skrevs 2012-06-13 av författaren Persson Mats,Hemberg Sune. Du kan läsa Eco-Branding-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Persson Mats,Hemberg Sune.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Miljømærkning med mange års erfaring - Eco-Branding ApS

ECO-BRANDING är den första svenska boken om ekologisk varumärkesutveckling. Utifrån studier om konsumenters olika grundläggande förhållningssätt till miljöfrågor -- EkoTyper -- lanseras en modell för hur företag steg för steg kan integrera miljöfrågan i varumärkesstrategin.

Eco-branding lyft ditt varumärke med ekologisk kraft ...

What is Eco-Brand. 1. A name, symbol or design of products that are harmless to the environment. Learn more in: Sustainable Consumption and Green Marketing in Developing Countries: Contemporary Perspective Using Nigeria and Kenya as Case Studies Find more terms and definitions using our Dictionary Search.

Lika lön för olika arbete
Ingen alls
Frillor, fruar och herrar : en okänd kvinnohistoria
I historiens virvlar : biografiska betraktelser
Kommunaliserad hemsjukvård : betänkande (SOU 2011:55)
Mina nio liv: Krönikor, del 2
Tvillingen i spegeln
USA vid ett vägskäl: efter valet
Om jag ger dig ett barn
Rätten till offentlig försvarare. Ds 2017:53 : Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
Ett eget rum
Historiens vingslag runt Färgargården
Renässansen
Exit
Lek med lust - balettuppsättningar på stockholmsoperan 1931-1938