Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv PDF

Skopia.it Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv Image
BESKRIVNING
Tre ledord genomsyrar denna yrkesövergripande bok om professionell handledning och utveckling: *Helhetsperspektiv *Relationskompetens *Reflektion Boken är en uppdatering och vidareutveckling av Kari Killéns tidigare bok Handledning i socialt arbete. I Professionell utveckling och handledning utvidgas framför allt barnperspektivet, med stark tonvikt på anknytningsteori och relationskompetens. Boken har en pedagogisk infallsvinkel som utvecklats inom psykosocialt arbete och som sätter relationen till klienten/patienten och reflektionen i centrum. Författaren visar att det sätt som vi hanterar våra relationer på har en avgörande betydelse för utvecklingen av personlig och professionell integritet, och för det personliga och professionella lärandet. Detta gäller oavsett om det handlar om relationen mellan föräldrar och barn, lärare och student, klient/patient och professionell eller handledare och handledd. Boken innehåller många belysande exempel ur författarens gedigna erfarenhet. Professionell utveckling och handledning vänder sig till handledare, studenter och yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt förskola och skola som vill arbeta vidare med sin professionella utveckling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,18 MB

FILNAMN: Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv.pdf

ISBN: 9789144047737

UTGIVNINGSDATUM: 2008-06-01

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kari Killén. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Professionell utveckling och handledning : ett ...

Killén, Kari. (2008) Professionell utveckling och handledning - ett yrkesövergripande perspektiv. Lund: Studentlitteratur (271 s.) Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarson. (2011) Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur. (159 s) Svedberg, Lars. (2012) Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund ...

PDF Kompletteringuppgift litteraturseminariet torsdag den 5 ...

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv. av Kari Killén. häftad Please Kill Me : den ocensurerade historien om punken. Blood pressure · Kills · 2011 · 4. Professionell utveckling och handledning ett yr Kari Killén · 2008 · 5. Barndomen varar i generationer om förebyggande .

Förbättring i en förändringstrött skola : ett undersökande tillvägagångssätt
En osynlig
Osho zen tarot box (svensk)
Galjonsfigurens många öden och äventyr : studer av berättande-, minnes- och kunskapspraktiker
Från skären
Robotik
En vinnannde väg : idrottspsykologi för gymnasiet
Tala svenska direkt Läshäfte 2 Monas bok
Nekromantikerns irrfärder
Vaknätter och verklighetskaos i Vasastan
101 historiska möten
Benelux EasyMap : Skala 1:300.000
Russia, Ryssland
Mitt galna liv : en memoar om psykisk sjukdom
Ledartröja eller tvångströja : den svenska lönebildningens ansikten eller berättelsen om hur vi hamnade där
Indiens historia
Mobbning, diskriminering och kränkningar
Lögnarens flickvän
Nana