Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37 PDF

Skopia.it Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37 Image
BESKRIVNING
Syftet med Ds:n har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteirngen av ärendena. Utredaren Maria Hellberg föreslår inte några ändringar i den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar. Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. I syfte att säkerställa att så sker föreslås att myndigheter, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, ska kunna kräva att en sökande betalar hela eller del av föreskriven avgift i förskott. Det föreslås också att beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar som lämna ut i elektronisk form ska kunna överklagas till Skatteverket, vilket skulle innebära att reglerna för överklagande i dessa situationer överensstämmer med vad som gäller för överklagande av beslut om avgift för papperskopior. Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,77 MB

FILNAMN: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37.pdf

ISBN: 9789138246603

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-25

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37-boken skrevs 2017-08-25 av författaren Justitiedepartementet. Du kan läsa Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Justitiedepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän ...

Remiss av promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän 2 Riksrevisionen 3 Sveriges riksbank 4 Göta hovrätt 5 Göteborgs tingsrätt 6 Solna tingsrätt 7 Kammarrätten i Göteborg 8 Kammarrätten i Stockholm 9 Förvaltningsrätten i Stockholm

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän ...

Regeringen - 25 aug 17 kl. 15:49 Remiss av Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)..

Healing the Astrologer's World : Astrology in a Global perspective
E-handel : så driver och utvecklar du den
Skrivcirkeln åk 2
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok
En Brunråttas Bekännelser : essäer, iakttagelser
Sveriges historia : från forntid till nutid
Bang 3/2014: tema trovärdighet
En vecka utan dig
Nationalekonomi för miljöintresserade
Valentin
Ordbrand
Simultan
Hjärtat är bara en muskel
Ett år med min trädgård
Ekoenkelt : vägen till en hållbar livsstil
Föreningens tid
Det som ska sonas
Migrationen i medierna : men det får en väl inte prata om