Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati? PDF

Skopia.it Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati? Image
BESKRIVNING
Ostlänken är en ny planerad höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Järna. Den är tänkt att vara en del av en ny förbindelse mellan Stockholm och Göteborg och ska knyta Östergötland och Södermanland närmare Mälardalen. Många lokala och nationella politiker, tjänstemän från kommuner och statliga verk samt företrädare från näringsliv och massmedier har känt sig kallade att påverka projektets utformning. Men få visade samma entusiasm över att svara på allmänhetens frågor under de samrådsmöten som Banverket anordnade i samband med utredningsarbetet. I Samråd om Ostlänken placerar Johan Wänström läsaren mitt i samrådsmötenas kontroverser och diskussioner. Vi får följa hur medborgarnas till synes enkla frågor drunknar i planerings- och beslutsprocessernas tröga och oklara strukturer och hur de demokratiska ambitionerna kolliderar med teknikens, ekologins och samordningens begränsningar. I ett bredare perspektiv behandlar boken frågor om hur folkviljan ska kunna identifieras och kanaliseras i samhällsplaneringen. Ett större medborgarinflytande betraktas ofta som ett givet mål i den svenska demokratin - men, visar Wänström, vägen dit är varken självklar eller spikrak.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,95 MB

FILNAMN: Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati?.pdf

ISBN: 9789179242220

UTGIVNINGSDATUM: 2009-11-23

Vill du läsa Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati? pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Johan Wänström. Att läsa Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati? online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati ...

Ostlänken är ett järnvägsprojekt i Sverige.Det är ett led i strävan att förbättra persontrafiken längs de första 20 milen från Stockholm längs Södra stambanan i Södermanland och Östergötland.En ny, cirka 15 mil lång, dubbelspårig järnväg ("Ostlänken") med hastigheter upp till 250 km/h planeras mellan Järna och Linköping.Den nya banan planeras få stationer i Vagnhärad ...

Samråd om Ostlänken : raka spåret mot en bättre demokrati ...

Avhandlingen heter Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? och läggs fram fredagen den 4 december 2009 kl 13.15 på Linköpings universitet i Max Planck-salen, Fysikhuset ...

Den dubbla tystnaden
Kulramar i kommunikation
Andra Långkok
Meningen med livet är att vara snäll
Mörkertid
Motala Verkstads betydelse för Motalas framväxt
Party Marketing - enklaste vägen till framgångsrik marknadsföring
Något måste beslutas
130 Arvika Vägkartan : 1:100000
21 Kinna Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
NE PG Band 33/2008
Övergången
S-kvinnor frågar: krigsretorik eller fredspolitik?