Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring PDF

Skopia.it Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring Image
BESKRIVNING
I denna licentiatuppsats studeras klassrådets möjligheter och villkor för att fungera som ett socialt rum för demokrati och utbildning. Studien förankras i en historisk tradition om skolans demokratiska uppdrag men tar också avstamp i en aktuell diskussion om deliberativ demokrati i skolan. Elever och lärare formulerar sig kring de villkor som behöver uppfyllas för att eleverna skall ha inflytande och ta ansvar i frågor som engagerar dem. Vidare observeras hur elever och lärare agerar i klassrådet under olika besluts- och diskussionsprocesser. Studien belyser en aspekt på skolan och den förändrade barndomen, där barns inflytande och egenansvar synliggörs. Genom att tydliggöra villkor och dilemman som lärare och elever ställs inför, problematiseras också barns aktörskap. Det framgår att eleverna har god förståelse av de beslutsprocesser som skolan är en del av. De är också engagerade i och vill utveckla klassrådet, samtidigt som de anger en rad villkor för att klassrådet skall vara en demokratisk arena. Eleverna framhåller att i klassrådet är det viktigt att alla får komma till tals och att alla lyssnar på de som talar. De talar om disciplinära aspekter av demokratiska processer och en strävan efter att låta klassrådet vara en störningsfri zon. För några av eleverna är den formella strukturen i ett klassråd ett problem, för andra är den snarare en möjlighet att rucka på maktbalansen mellan lärare och elever och mellan elever. Lärarna ser klassrådets potential men uttrycker också en osäkerhet om vilka frågor som eleverna kan och får besluta om i klassrådet för att skapa reell demokrati. Lärarna uttrycker en osäkerhet om det är den demokratiska processen eller det konkreta beslutet som är viktigast. Studien ger ett viktigt bidrag till debatten om demokrati i skolan genom att synliggöra de dilemman som elever och lärare ställs inför då de "gör" demokrati i klassrådet. Avhandlingen ger en bild av den komplexitet som är invävd i begreppet demokrati och demokratiska processer i skolan och en fördjupad kunskap om barndom och sociala relationer i förändring, särskilt i förhållande till skolans demokratioch fostransuppdrag. Avhandling är en del av projektet "Mångkontextuell barndom", där skola, fritid och familj studeras som gränsöverskridande sociala rum i förändring.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,41 MB

FILNAMN: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring.pdf

ISBN: 9789197710343

UTGIVNINGSDATUM: 2018-03-05

Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Balli Lelinge. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Elevers delaktighet i upprättandet av planer mot ...

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om skolans uppdrag, ... Klassråd: ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring. Imprint Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2011. Kap 2-4, 6-7.

Klassråd ett socialt rum för demokrati och utbildning : om ...

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om skolans uppdrag, ... Klassråd: ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring. Imprint Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2011. Kap 2-4, 6-7.

Vålnaden
Irène
Mamma försökte: En novell ur Mamma försökte
Sjöfartsminnen 2 : bogsering & bärgning
Vad skaradomprosten fick höra : berättelsen om ett helgon : Ingrid av Skänninge, Heliga Birgittas föregångare
29:e Juli 1965 och andra olösta försvinnanden
Professor Wille Vingmutter, mästerdetektiv : berättelsen om mitt yrkesliv
Geim
Målsättningar : nyckeln till att lyckas
Svempas alla färger
Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Healing - meditationer för djup avslappning
Den anomiska rätten : om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna
Ett bräckligt liv ? En hjärtkirurgs berättelser från operationsbordet
Lögner
Talangfabriken : En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen
En höst att minnas
Processen