Likabehandling i arbetslivet PDF

Skopia.it Likabehandling i arbetslivet Image
BESKRIVNING
Den nya diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete mot diskriminering och för likabehandling. Men vad betyder det och hur kan du göra? Den här boken vänder sig till dig som är chef, fackligt ombud eller på annat sätt arbetar med personalfrågor. Förhoppningen är att den ska stödja och inspirera dig och dina kollegor i arbetet med likabehandling och jämställdhet. Att den ska hjälpa er att gå från ord till handling, vare sig ni befinner er i ett inledningsskede eller vill förstärka ett redan pågående arbete. Läs mer Det finns många vinster med ett aktivt likabehandlingsarbete. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, där mångfald är en självklarhet och varje medarbetare kan vara den han eller hon är. Men likabehandlingsarbetet är också viktigt för att skapa trovärdighet i relation till kunder, brukare och medborgare. Steg för steg förtydligar boken lagens syfte och ger stöd i det förebyggande arbetet genom konkreta exempel från vardagen, diskussionsunderlag och övningar. Likabehandling i arbetslivet har utsetts till Årets HR-bok 2011. Utmärkelsen Årets HR-bok delas ut av Personal & Ledarskap och Sveriges HR-förening. Juryn består av yrkesverksamma specialister inom HR. Juryns motivering lyder: "Att verkligen uppnå likabehandling på arbetsplatsen är en ständigt pågående process. För att våga möta sina egna, ofta oreflekterade, värderingar och de normer som styr oss krävs både arbete och mod. Boken är ett utmärkt hjälpmedel för detta. Kloka frågeställningar och värderingsövningar för alla medarbetare kombineras med checklistor, tips och instruktioner till det systematiska arbetet. Boken är ett gott stöd för den HR-chef som vill arbeta medvetet med att utveckla sin organisation. Ämnet är aktuellt och angeläget samtidigt som boken är användbar för HR-specialister och chefer, vilket gör den till Årets HR-bok."

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,94 MB

FILNAMN: Likabehandling i arbetslivet.pdf

ISBN: 9789147107605

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-13

Likabehandling i arbetslivet-boken skrevs 2012-06-13 av författaren Hjertson Moa,Svaleryd Kajsa. Du kan läsa Likabehandling i arbetslivet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Hjertson Moa,Svaleryd Kajsa.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Diskriminering i arbetslivet - Likabehandling & skydd av ...

Balans i arbetslivet: I dag är det vanligt att inte ha fasta arbetstider. Med teknikens hjälp går vi istället omkring med kontoret på fickan, dygnet runt. Samtidigt vet vi att den största orsaken till sjukskrivning bland tjänstemän är stress.

EUR-Lex - 32000L0078 - EN - EUR-Lex

likabehandling i arbetslivet. Likabehandling definieras av att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Denna partsgemensamma handledning, framtagen av indu-strins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl

En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3 : Delbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor
Virginia Woolf : en författarbiografi
Den ärliga bedragaren
Historisk teori och metod
Maktens män bär rött : historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder
Taking the Lead
Hejdade, hejdade sken
Respons : Nr 1/2012
Dilemmat
Matthandlare Olssons död
Tidsresenärerna
Grannarna (Telegram klassiker)
Summer Karlsson extra allt
Järnskallen
Sturemorden
Overground. 3, Trans Europe Express
Hitlers krigare: SS sista strid - Del 1
Döv i Tredje riket