Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beeende PDF

Skopia.it Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beeende Image
BESKRIVNING
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.Boken Utmaningar i förskolan - Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument.Denna andra och reviderade upplaga har utökats, bland annat med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande. Nu finns också ett studiematerial utifrån åtta olika områden att fördjupa sig i. Boken är uppdaterad utifrån de nya skrivningarna i läroplanen, Lpfö 18.Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.Om författarenDavid Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund i arbete med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska universitetssjukhuset.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,16 MB

FILNAMN: Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beeende.pdf

ISBN: 9789177411475

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-28

Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beeende är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren David Edfelt. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Utmaningar i förskolan : att förebygga problemskapande beeende online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Så här kan förskolan hjälpa barn att möta vardagens utmaningar

Att förebygga problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan. Vägen till barns lärande och utveckling samt medförfattare till flera publikationer, bland annat: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande tillsammans med Bo Hejlskov Elvén och antologin Lågaffektivt bemötande.

LIBRIS - Utmaningar i förskolan

Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. ... Förskolan ska också särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. ... Utmaningar i förskolan: Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia Fortbildning AB.

Kaffe med rån
Lär dig Danska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Livets lotteri : skolor för flickor i Guinea-Bissau
Burfågeln som längtade ut
Romersk rätt och europeisk rättsutveckling
Stora pianoraketen
Vilja välja verklighet : en bok om personlig effektivitet
Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik
Kampen om facket : den socialdemokratiska hegemonins förändringar
Flying Clipper Loggbok
Datagrundad skolförbättring - - analys utifrån datateam-metoden
Klimat och psykologi : varför vi inte agerar hållbart och vad vi kan göra åt det
Ur en agitators liv
Hjärtats oro
Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling (SOU 2010:97) : tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan
Den psykiska staden
Himlen kan vänta : om cellgifter, champagne och luftslottet som rasade
Stiftet
När allt är förlorat : en bok om spelberoende