Det tänkande klassrummet PDF

Skopia.it Det tänkande klassrummet Image
BESKRIVNING
Hur gör ämnesläraren för att undervisa och planera för tänkande och kreativitet? Hur kan elever lära sig gott tänkande i klassrummet, och hur kan systematiskt tänkande användas för att utveckla lärandet? Kritiskt värderande och kreativt tänkande räknas till de viktigaste framtidskompetenserna och framhålls i läroplanen som förmågor som eleverna bör tillägna sig i samtliga ämnen. Läs mer Boken visar hur arbetet i "det tänkande klassrummet" kan byggas upp för att det ska resultera i det främsta lärandet. Begrepp som intelligens, tänkande, kreativitet och lärande belyses genom aktuell forskning och relateras till den läroplansbundna verksamheten i klassrummet. Lärarens planering och uppföljning, arbetsformer, gynnsamt lärklimat genom dialog, rutiner och stödjande miljö behandlas, såväl på ett teoretiskt plan och genom forskningsresultat som med praxisnära och åskådliggörande exempel från olika ämnen och klassrum på högstadiet och gymnasiet. Boken vänder sig främst till ämneslärare och lärarstuderande med inriktning mot högstadiet och gymnasiet men den kan också vara av intresse för lärararbetslag, lärare på andra stadier, skolledare, föräldrar och andra som intresserar sig för undervisningens kärna. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor, tips för fortsatt fördjupning och förklaringar till de av kapitlets begrepp som läraren kan dra nytta av att ha i sin professionella verktygslåda. Om författarna Ann S. Pihlgren är fil.dr i pedagogik och arbetar för närvarande som forskare, lärarutbildare och skolutvecklare bland annat vid Stockholms universitet, i ett antal av Sveriges kommuner och utomlands. Hennes huvudintressen är tankeutveckling, samspel, elevinflytande och vilka didaktiska konsekvenser det får. Hon har tidigare arbetat som lärare, skolledare, förvaltningsledare, skolpolitiker och kvalitetsutvecklare inom svensk skola och är författare till flera böcker i pedagogik och didaktik. Läs mer av författaren: Det tänkande klassrummet - några reflektioner kring skolans tänkandepraktik

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,91 MB

FILNAMN: Det tänkande klassrummet.pdf

ISBN: 9789147105441

UTGIVNINGSDATUM: 2013-08-08

Det tänkande klassrummet-boken skrevs 2013-08-08 av författaren Ann S Pihlgren. Du kan läsa Det tänkande klassrummet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Ann S Pihlgren.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Det tänkande klassrummet - Ann S Pihlgren - Häftad ...

Det dialogiska klassrummet En kvalitativ studie om dialog mellan lärare och elever Examensarbete avancerad nivå 15 hp ... Språk är enligt Vygotskij det psykologiska verktyg som vi använder när vi tänker och kommunicerar. Det är genom språket som människan tar del av andras perspektiv och förmedlar ...

Det tänkande klassrummet - Ann S Pihlgren - Häftad ...

2016-jun-19 - Det tänkande klassrummet Lärandeprocesser Utbildningsvetenskaplig kärna Lärarutbildning Högskola Liber

Meningsfullt liv - att tjäna Herren med glädje
Mikael Wiehes sång till modet
Kärleksöarna
Efterlämnat
Guy de Maupassant
25 gram lycka : Ninna, en liten igelkott med ett stort hjärta
Så funkar lagarna / Lättläst
Lugnet
Styggt Jobbat
Syndfull lady
Memento no solem : om att ge stöd och omsorg till ensamkommande unga flyktingar
H som i hök
Miljardmakarna
Demokrati och ledarskap