Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF

Skopia.it Sjuksköterskans kärnkompetenser Image
BESKRIVNING
SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Läs mer Boken inleds med ett kapitel om begreppet kompetens och följs av kapitel om sjuksköterskeprofessionen och sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Därefter följer kapitel om de sex kärnkompetenserna. Ett kapitel ger dessutom röst åt innebörden av att vara patient. Avslutningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, pågående eller förväntade, som får konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed även för sjuksköterskans roll och funktion. I den andra upplagan har ett flertal kapitel genomgått en omfattande revidering och ett nytt kapitel om Magnetmodellen har tillkommit. Författarna vill inspirera, problematisera och söka svar på vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär, med avsikten att bidra till en kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I första hand är boken avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå. Men även studenter på avancerad nivå och kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra inom hälso- och sjukvården kan ha nytta av boken. Om författarna Bokens alla författare har mångårig erfarenhet av att arbeta med och forska om olika utbildnings- och kompetensfrågor för studenter och personal verksamma inom hälso- och sjukvården samt för patienter. Bokens huvudredaktörer är: JANETH LEKSELL, leg. sjuksköterska, med. dr och docent vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är diabetesvårdforskning, sjuksköterskans akademiska utveckling och patientutbildning. MARGRET LEPP, leg. sjuksköterska, fil. dr och professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Høgskolen i Østfold, Halden, Norge. Hennes forskningsområde är lärande med dramapedagogik, handledning, professionell kompetensutveckling, internationalisering och konflikthantering.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,93 MB

FILNAMN: Sjuksköterskans kärnkompetenser.pdf

ISBN: 9789147128020

UTGIVNINGSDATUM: 2019-08-22

Sjuksköterskans kärnkompetenser-boken skrevs 2019-08-22 av författaren Janeth Leksell,Margret Lepp. Du kan läsa Sjuksköterskans kärnkompetenser-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Janeth Leksell,Margret Lepp.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kärnkompetenser för sjuksköterskor

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information ...

sjuksköterskans kärnkompetenser | Adlibris

Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden / redaktörer: Anna-Karin Edberg .. Edberg, Anna-Karin (redaktör/utgivare) ISBN 9789144071459 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2013 Tillverkad: Polen Svenska 264 s.

Jakten på lycka i överflödssamhället
Detta är mitt namn
Egendomen
Min bok
Kurtisanen
Fem miljoner i lösen för ung miljonärska!
Ryktet säger...
Mästaren
Samtidsarkeologi - varför gräva i det nära förflutna?
Södra Götaland Bil & Turistkarta Nr 1 : Skala 1:250.000
Vi ska ha barn - Att bli gravid : Handbok i jämställt föräldraskap
Två systrar : ett reportage
Förklaringar inom psykoanalysen