Perspektiv på social utsatthet PDF

Skopia.it Perspektiv på social utsatthet Image
BESKRIVNING
Under de senaste decennierna har Sverige kommit att präglas av ökad social och ekonomisk ojämlikhet. Ojämlikheten har förstärkts av att det svenska välfärdssystemet har försvagats. Otrygga arbetsförhållanden och försämrat skydd vid arbetslöshet och sjukdom har lett till en ökad social utsatthet för allt fler grupper. Social utsatthet ses i boken som en process som skapas och kan förstärkas eller minska under livets gång. Det kan handla om att vara nyanländ flykting, om att växa upp under svåra ekonomiska omständigheter eller att uppleva maktlöshet och exploatering på arbetsmarknaden. Utsattheten kan också uppstå i samband med missbruk, funktionsnedsättning eller åldrande. Denna antologi består av fjorton kapitel skrivna av forskare vid Malmö högskola. Bokens första två delar beskriver hur människor, inom områden som är viktiga för socialt arbete, har påverkats av de senaste decenniernas samhällsförändringar. I den sista delen diskuteras nya metoder i socialt arbete, men även hur det sociala arbetet påverkas av hård ekonomisk styrning, stela organisatoriska strukturer och förenklade kategoriseringar av klienter. Författarna är överens om att det sociala arbetet bör engagera sig strukturellt, lokalt, nationellt och globalt, för att motverkasociala orättvisor, diskriminering och främlingsfientlighet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,34 MB

FILNAMN: Perspektiv på social utsatthet.pdf

ISBN: 9789144101255

UTGIVNINGSDATUM: 2014-12-12

Perspektiv på social utsatthet-boken skrevs 2014-12-12 av författaren Philip Lalander,Bengt Svensson. Du kan läsa Perspektiv på social utsatthet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Philip Lalander,Bengt Svensson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Att förstå utsatthet - MUCF

Tenta: Socialt arbete och social utsatthet ... Bör lägga mer fokus på att sociala problem har sin grund i sociala och strukturella förhållanden(rasism, sexism, klasskillnader) istället för det avvikande beteendet i sig. ... Teoretiskt perspektiv för att förstå sociala problem.

Perspektiv på social utsatthet by Philip Lalander

Perspektiv på social utsatthet Under de senaste decennierna har Sverige kommit att präglas av ökad social och ekonomisk ojämlikhet. Ojämlikheten har förstärkts av att det svenska välfärdssystemet har försvagats.

10 misstag författare gör
Ormens ägg
Sömn, sömn, sömn : hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn
järnvägen i sydostregionen genom åren
Henrik IV : Hugenott och konung
Trestämt SAB
Den sanna historien om tidernas bästa pokerspelare
Hasha - Peshmergasoldat och feministisk revolutiona?r
Paleo för nybörjare
Flickan från ingenstans
Kärleksdjur