Rollanalys och coachning PDF

Skopia.it Rollanalys och coachning Image
BESKRIVNING
Vad är det tänkt att du ska göra i din roll på arbetet och vad är det du faktiskt gör? Utför du uppgifter som egentligen går utanför din roll? Vad behöver du och dina medarbetare veta om varandras rolltagande för att ni ska kunna arbeta och samarbeta effektivt?Den som går in i en organisation får en roll, en position med plikter och ansvar, knuten till sig. Oavsett organisationens uppgift har varje roll tagare sin egen inre bild av hur den egna organisationen fungerar, vilken verksamhet som sker där och vad som förväntas. Trots att dessa inre bilder sällan diskuteras av organisationens medlemmar finns de där. Personlig erfarenhet, motivation, känslor och det sammanhang i vilket organisationen befinner sig påverkar hur rolltagare formar och tar sina roller. Det kan vara svårt att veta var gränsen mellan olika roller går.I Rollanalys och coachning presenteras flera konkreta verktyg och modeller för organisations-/ rollanalytiskt informerad coachning av såväl en enskild individ som en grupp eller ett större system.Boken är en vägledning för både den som står i begrepp att ta ett coachande uppdrag och för den som själv är i behov av coachning. Texten vänder sig, förutom till blivande coacher i arbetslivet, till studerande, beteendevetare, psykologer, socionomer och övriga praktiker vilka önskar arbeta coachande utifrån ett psykodynamiskt och systemiskt perspektiv.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,88 MB

FILNAMN: Rollanalys och coachning.pdf

ISBN: 9789144088501

UTGIVNINGSDATUM: 2016-05-04

Vill du läsa Rollanalys och coachning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Liv Hök. Att läsa Rollanalys och coachning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bära eller brista, 2 uppl : Kommunikation och relationer i ...

Inlägg om Coaching skrivna av borjeperatt. ... "Börje Peratt har utvecklat en Livskompass-modell som används i ledarskapsutbildning, teambuilding och även i rollanalys. Han har uppnått stor framgång på olika områden där krav ställs på prestanda och framgång. Senaste inläggen.

Rollanalys | MBB Consulting

Arbetsmiljö Arbetsplats Coaching Feedback Forskning Förändring Förändring och kris Grupp/Teamutveckling Kommunikation Konflikt Ledarskap Ledningsgrupp Medarbetarskap Modeller & verktyg Mål Möten Organisationskultur Organisationsutveckling Personlig utveckling Psykologi Rekrytering Roll & person Stress Urval

Priset, tolv författare om svensk repression
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019
Bohuslänska : språkprov med kommentar
En av staten godkänd historia
Sven Påsättes Memoarer
Ett kvarts sekel och ett år
Meze : Det stora blå
Tjänstelogik i välfärden - En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus
Byta namn?
Teologi & Ledarskap 2(2016)
Postmodern etik
31 Jönköping Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Människan & kosmos : Maximos Bekännarens teologiska vision
Sexy Sisters
De förlorade barnen : ett arkiv
Socialtjänstlagen 2020
Ungdomarna flydde i panik
Tredje graden
Berlin EasyMap stadskarta