Medbestämmandelagen : en kommentar PDF

Skopia.it Medbestämmandelagen : en kommentar Image
BESKRIVNING
Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf. Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet. Kommentaren behandlar MBL:s regler om förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, stridsåtgärder, medling och tvistelösning m.m. Rättsläget redogörs för med hänvisningar till lagens förarbeten, litteraturen och ett stort antal rättsfall. Olika tolknings- och tillämpningsproblem klaras ut. Dessutom berörs viktigare kollektivavtal på området. I anslutning till MBL:s regler behandlas även MBL:s tillämpning på den offentliga sektorn och den inverkan som främst EU-rätten och Europakonventionen har på tillämpningen av MBL. I slutet av boken finns ett sak- och rättsfallsregister samt hänvisningar till litteratur på området.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,38 MB

FILNAMN: Medbestämmandelagen : en kommentar.pdf

ISBN: 9789176106907

UTGIVNINGSDATUM: 2020-01-07

Medbestämmandelagen : en kommentar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Örjan Edström. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Medbestämmandelagen : en kommentar online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Medbestämmandelagen - Norstedts Juridik

Medbestämmandelagen är en praktiskt inriktad bok med en kort fattad och tydlig redogörelse för lagens innehåll - paragraf för paragraf. Lagen tolkas i ett stort antal domar från Arbetsdomstolen och många av dessa beskrivs och hänvisas till. I boken finns dessutom register över alla domar från Arbetsdomstolen, vilket gör den användbar både i studier och som handbok. Boken ingår i ...

Medbestämmandelagen - Med kommentar | Infosoc ...

Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler i MBL. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis.

Simons 120 dagar
Sent i september
Björn Hettne : freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden
Snapsvisor : med bästa kryddrecepten och köpesnapsen!
Nätverka : så blir du den som andra vill omge sig med
Under ditt beskydd
Grunden för vår tro
Lyssnerskan
Håll modet uppe
Tidningstyper i brytningstid : typografiska essäer ur Design Typografi Produktion 1992-1995