Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad PDF

Skopia.it Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Image
BESKRIVNING
Betänkandets första del innehåller bakgrundskapitel, med bland annat fakta om gällande rätt, om utbildningssystemet i stort, olika undervisningsmetoder och samarbetsformer. Dessutom redogör utredningen för dagens situation och utgångspunkterna för arbetet. Förslagsdelen inleds med förslag om samarbetsformer och ställningstaganden om upphandling. Därefter lämnas förslag om fjärrundervisning, om studiehandledning på modersmålet samt om distansundervisning. Särskild utredare: Eva Durhan Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,15 MB

FILNAMN: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.pdf

ISBN: 9789138246177

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-31

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken skrevs 2017-05-31 av författaren Utbildningsdepartementet. Du kan läsa Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Utbildningsdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och ...

SOU 2017:44 Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Stockholm 2017 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning %LODJD

PDF filedn.com

Havs- och vattenmyndigheten Yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget

Virveln
Vit eld
Aptit på Sjuhärad : inte bara en kokbok
Kolsätt : min by i bilder
Tio svenskar måste dö
Vi kom över havet
Uppskattande bildsamtal - Om att utveckla samtal med bildens hjälp
Kriget blir kallt
Kom och läs! 3 Lärarhandledning
Ett sötare blod : om hälsoeffekterna av ett sekel med socker
Fatima : Älskaren : En novell ur Längta bort
Vår bästa tid är nu
Misstag i Moskva