Specialpedagogik 2 PDF

Skopia.it Specialpedagogik 2 Image
BESKRIVNING
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Läs mer Utmärkande drag - Personporträtt och fallbeskrivningar levandegör texten - Uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion - Faktatext som betonar vikten av att skapa möjligheter till likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet. Specialpedagogik 1 Läromedlet beskriver olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Läromedlet är indelat i tre delar: Del 1 Grunder för likvärdighet och delaktighet Den första delen innehåller fyra kapitel som behandlar grundläggande värderingar på individuell, nationell och internationell nivå. Den ger en ba Del 2 Människors likheter och olikheter Den andra delen innehåller fem kapitel som behandlar funktionsnedsättningar och funktionshinder. Del 3 Att skapa möjligheter för delaktighet och likvärdighet Den tredje delen innehåller tre kapitel om kommunikation, hjälpmedel och arbetssätt inom det specialpedagogiska området. I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion. Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter. Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 1. Specialpedagogik 2 har två inledande kapitel om utgångspunkter, centrala begrepp och arbete inom specialpedagogisk verksamhet. Sedan följer fem kapitel med fördjupande kunskaper om arbete inom olika verksamheter: - boende - utbildning - arbete och daglig verksamhet - fritidsverksamhet - habilitering och samverkan. Om författarna Författaren Monica Johansson är verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av undervisning på gymnasium och inom vuxenutbildning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,31 MB

FILNAMN: Specialpedagogik 2.pdf

ISBN: 9789147108329

UTGIVNINGSDATUM: 2015-06-02

Specialpedagogik 2-boken skrevs 2015-06-02 av författaren Monica Johansson. Du kan läsa Specialpedagogik 2-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Monica Johansson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Specialpedagogik - Liber

Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter. Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 1.

Specialpedagogik 2 | | Hermods

Specialpedagogik 2, 100 poäng Kurskod: SPCSPE02 Lärare: Lisbet Abelsson, [email protected], 0651-185 36 Schema: Länk till schemat på UC:s hemsida Kursplan och betygskriterier: Länk till Skolverkets hemsida Kurslängd: vecka 3-12 Teori: 1 lektionstillfälle à 3 timmar/vecka Kursmål: 1. Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.

91:an. Den inbundna årgången 1970, Del 3
Ofrivillig sexualundervisning
Annikas paleokökhelt fritt från socker, gluten och mjölkprodukter
Sista skriket : en bok om mode, död och erotik
Människornas Visby : en ciceron till Visbys medeltid
Havets hundar
Autobiography of a Yogi - PB - (Swedish)
Den siste faraonen
Bastien Bit för bit förberedande
Horoskop för nya millenniet : astrologiska förutsägelser om 2000-talet
En svensk kod för bolagsstyrning - vad är det för något och vad innebär den?
Slummer - Del 3
Erkännandets Janusansikte : det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskar
En sky av vittnen : en ekumenisk helgonkalender