Rättsmedicin PDF

Skopia.it Rättsmedicin Image
BESKRIVNING
Rättsmedicin innehåller bidrag av ledande experter i de nordiska länderna. Här finns kapitel om såväl våldsformer, dödsorsaker och lesionstyper som rättsodontologi, rättspsykiatri och rättsgenetik. Målgruppen är i första hand läkarstuderande och praktiserande läkare, men Rättsmedicin vänder sig också till verksamma inom polisen och rättsväsendet. Om författarna Huvudredaktör för boken är Jørgen Lange Thomsen, professor i rättsmedicin vid Retsmedicinsk Institut vid Syddansk universitet i Odense.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,19 MB

FILNAMN: Rättsmedicin.pdf

ISBN: 9789147052400

UTGIVNINGSDATUM: 2006-11-01

Rättsmedicin-boken skrevs 2006-11-01 av författaren Jørgen Lange Thomsen. Du kan läsa Rättsmedicin-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jørgen Lange Thomsen.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kursplan för Rättsmedicin - Uppsala universitet

Rättsmedicin inbunden, 2006, Svenska, ISBN 9789147052400 Rättsmedicin innehåller bidrag av ledande experter i de nordiska länderna.Här finns kapitel om såväl våldsformer, dödsorsaker och lesionstyper som rättsodontologi, rättspsykiatri …

Rättsmedicin - Wikipedia

1 kap. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid legitimerade läkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 2 § För specialiteten rättsmedicin, och i tillämpliga delar för specialiteten rättspsykiatri, gäller vad som anges om vårdgivare i dessa föreskrifter och allmänna råd i stället ...

Att färdas i gamla tider
253 dagar liv : ett filosofiskt äventyr
S:t Göran och landstinget
Det röda berget
Ladies and gentlemen - det bästa ur Döda vita män och Ladies
Matematik i förskola och förskoleklass
Katharina Blums förlorade heder - eller : Hur våld uppstår och vart det kan leda
Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd
Kleist i Thun och andra berättelser
Löwensköldska ringen
Förhandlingens retorik : samtalskonst för arbete, skola och samhälle