Möten i vården PDF

Skopia.it Möten i vården Image
BESKRIVNING
Under sin tid som chef har Kjell sett vikten av att mötena inom vården fungerar. Detta gäller lika mycket mötet med patienten som mötet mellan medarbetare och yrkesgrupper. Attityder och beteenden ska möta förväntningar och resultera i ett gott möte. För detta krävs ett strukturerat arbete där ledning och medarbetare tillsammans tar fram värdegrunder och utvecklar den bästa möjliga miljön för att skapa det bästa bemötandet. Med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1/1 2015, har lagstiftaren understrukit vikten av patientens delaktighet, därför är det viktigt att alla som arbetar i vården bjuder in till det goda mötet så att patienten ges möjlighet att sätta sig in i sin situation. För att lyckas med det goda mötet i vården krävs att ämnet lyfts, vilket är tanken med denna bok.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,91 MB

FILNAMN: Möten i vården.pdf

ISBN: 9789144078878

UTGIVNINGSDATUM: 2015-05-11

Möten i vården är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kjell Ivarsson,Ingela Mauritzon. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Möten i vården online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Etiskt förhållningssätt i undersköterskans vardag

Vårdrelaterade möten BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, ... Vård- och omsorgspersonal tror ofta att de vårdar människor på ett neutralt sätt, det vill säga att personliga attityder inte påverkar vårdrelationen, men många icke-verbala antydningar kommunicerar förväntningar och kan påverka [10].

Kommunikation - Samtal och bemötande i vården - Bjöörn ...

Som sjuksköterska och fackligt förtroendevald har man flera olika möten inom vården. Dessutom så är man ibland patient och får se vården från den motsatta sidan. Det är utifrån den upplevelsen som jag skriver i dag, efter en kontakt på närsjukvården. Bakgrunden till kontakten, är att jag under några dagar haft ont på baksidan av…

Kalla mig galen : berättelser från Psyksverige
Vår sång blir stum
E2000 Classic Företagsekonomi 2 Problembok med DVD
Pojkpokerblues
Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag
Barca : så skapades världens bästa fotbollslag
Sagor
Anna-Lisas val
Sjöfarerskan
Försvarsmekanikern
Gårdar och torp : en inventering i Sigtuna stad, S:t Pers, S:t Olofs och Haga socknar omkring år 1900.
Kvinnor på Söderslätt : dåtid och nutid
Vandrare : Tecken och minnesskrift från adertonhundratalet
En gammal fin herre
Nya Matematikboken 2 A Grundbok