Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö PDF

Skopia.it Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö Image
BESKRIVNING
Hur kan vi skapa balans mellan ekonomisk tillväxt och en hållbar miljö? Hur påverkas framtida liv på jorden av vårt sätt att leva idag? Hur tänker vi människor kring tid och framtid och vilken roll spelar framtiden i dagens samhälle? Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men den hindras av nutida intressen. Det behövs kunskap, social mobilisering och kreativa lösningar för att ge kraft åt både civilsamhälle och politiska institutioner. Humanister och samhällsvetare står inför en viktig uppgift: visa att samhället inte är ett gemensamt vi som väljer framtid. Varje förändring sker i kamp mellan olika intressen som har att vinna eller förlora på att allt fortsätter som förut respektive förändras. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden. Miljöforskningens roll är avgörande. Men kravet på att forskningen ska vara till nytta nu står i direkt konflikt med framtiden. Forskningsprogrammen riskerar att bli megafoner för förutbestämda idéer präglade av finansiärernas kortsiktiga intressen. Strävan efter enighet urholkar sökandet efter alternativa vägar till framtiden. Med konkreta exempel från den svenska skogsforskningen och forskningen om Arktis visar författarna att det behövs samhällsvetenskap och humaniora som står fri från dagens intressen och agendor. Jenny Andersson är professor i ekonomisk historia och verksam vid Institut d'études politiques de Paris. Hon har också koppling till Institutet för framtidsstudier. Erik Westholm är professor em. vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Ingår i regeringens Vetenskapliga råd för hållbar utveckling som utgör ett bollplank för regeringen i hållbarhetsfrågor och en kontaktyta mellan regering och forskarsamhälle.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,78 MB

FILNAMN: Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö.pdf

ISBN: 9789173591447

UTGIVNINGSDATUM: 2019-08-01

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö-boken skrevs 2019-08-01 av författaren Jenny Andersson,Erik Westholm. Du kan läsa Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jenny Andersson,Erik Westholm.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Slaget om framtiden - Minabibliotek

Detta problem undersöks och diskuteras på ett klargörande sätt i den nyligen utgivna boken "Slaget om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö". Den är författad av framtidsforskarna Jenny Andersson och Erik Westholm och bygger på två kritiska studier av forskningsprogram inom skogsindustrin och den arktiska forskningen.

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten ...

[13] Andersson, Westholm (2019) Slaget om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö. Santérus förlag, Stockholm. [14] Beland Lindahl, Westholm (2014) Transdisciplinarity in practice: aims, collaboration and integration in a Swedish research programme.

Guldägget 2007
Cari Mora
Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen : det sociala medborgarskapets förändrade innebörder
Sista andetaget
Tala säkert A och B Lärarhandledning
Bannlyst
Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6) : Missbruksutredningens forskningsbilaga
Tension & trauma releasing exercises : TRE - en innovativ metod för stresshantering och traumabearbetning
Narva
Ann-Sofi Munters franska band
En författares skildring av stenar & fossiler i vår natur: Stenarnas vidunderliga värld
Den store Gatsby
Hjärnkoll på skolan
Nybörjarsvenska svensk-tysk ordlista
Långvarig smärta : behandling och rehabilitering
Vegan på 5 ingredienser
Klara texten! C