Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. DS 2016:5 PDF

Skopia.it Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. DS 2016:5 Image
BESKRIVNING
De huvudsakliga förslagen:En person som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år kan ansöka till Försäkringskassan om att få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader medan hon eller han prövar att studera. En person som prövar att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den vilande sjukersättningen under hela vilandeperioden om 24 månader, i stället för som nu 12 månader. Åldersgränsen för när hel sjukersättning tidigast kan beviljas sänks från 30 till 19 år. Det gäller bara hel ersättning och när personen sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del. Departementsskrivelsen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft i uppgift att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. Skrivelsen innehåller förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken. Köp departementsskrivelsen för att ta del av de kompletta förslagen!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,11 MB

FILNAMN: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. DS 2016:5.pdf

ISBN: 9789138244326

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-01

Vill du läsa Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. DS 2016:5 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen. DS 2016:5 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Remiss Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och ...

Hem > Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) Vi anser att övergångarna från inaktivitet till arbete eller studier behöver uppmuntras och ekonomiska incitament kan bidra till att fler inaktiva vågar försöka ändra sin situation.

PDF Remissvar: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och ...

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en ideell intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett

Skördarne ; Dagens stunder, jämte Disa och Hoppet
Föreställningen om ett okomplicerat liv med en man
Kina, kineserna och jag
Vem kan man lita på? : den globala övervakningens framväxt
Programhantering GY2011 - Arbetsbok
Jag gråter bara i andra dimensioner
Easy sleep
Beteendeaktivering vid depression : en handbok för terapeuter
Svenska folkvisor
En annan plats och Sockerhumla
Från konkurrens till kvalitet : vägen till ökad jämlikhet i välfärden
Folkvisor med krydda
Svensk Botanik - Primary Source Edition
Kreta
Den andra stranden
Hem ljuva hem : tavelbok - 20 ark att riva ut, färglägga och rama in