Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov? PDF

Skopia.it Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov? Image
BESKRIVNING
Trots försök till internationella klimatavtal är klimatförändringarna ett allvarligt hot för vår planets befolkning med torka och svält som kommer påverka oss alla. Katastroferna kommer till att börja med förekomma hos de fattigaste länderna i Asien och Afrika, men sedan även i södra Europa. Detta riskerar medföra framtida allvarliga konflikter då antalet klimatflyktingar ökar. Stigande temperaturer, ökad nederbörd och ett fuktigare klimat påverkar redan byggbranschen i Norden. Hur ska bygg- och bostadsbolagen, staten och kommunerna hantera miljö- och energifrågorna på effektivaste sätt för att bostäder ska bli hållbara i framtidens allt fuktigare och varmare klimat? Vilka missuppfattningar och myter behöver avlivas? Hur värderar vi olika energitillförselsystem och vilka kunskaper behöver förändras inom byggsektorn? Författaren har som ambition att beskriva hinder och möjligheter och den beredskap och planering vi måste ha för ett hållbart samhällsbyggande i Sverige. Han vill visa att det inte finns strikta sanningar och att naturlagarna alltid gäller. Här pekas på de miljöfrågor som bör prioriteras för att besluten ska tas i rätt ordning för att ge bästa effekt. Allt detta sett i ett större sammanhang i både tid och rum som inkluderar människorna i de tekniska systemen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,83 MB

FILNAMN: Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov?.pdf

ISBN: 9789187553127

UTGIVNINGSDATUM: 2016-12-12

Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov?-boken skrevs 2016-12-12 av författaren Johnny Kellner. Du kan läsa Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov?-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Johnny Kellner.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov ...

Klimat - energi - hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov? Trots försök till internationella klimatavtal är klimatförändringarna ett allvarligt hot för vår planets befolkning med torka och svält som kommer påverka oss alla.

Klimat Energi Hållbarhet : är byggsektorn en miljöbov ...

Kvalitetsstyrning i byggsektorn beskriver också ett komplett exempel ner på detaljnivå av ett kvalitetsledningssystem i ett entreprenadföretag med kopplingar till ISO 9001:2015. Principerna inspirerar och hjälper byggsektorn med idéer att använd i den egna verksamheten. Även exempel på mallar, blanketter och rutinbeskrivningar ingår.

Svenska latinas : ras, klass och kön i svenskhetens geografi
Min lilla stora mattebok
Tvåstämt 2. Del 2
Indicier (Andra boken om Kay Scarpetta)
Du är inte ensam
År blås : ordblad och tuschkråkor från Nordingrå
Deep Work : hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld - strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism
Mannen med den kluvna läppen
Språk, språk, språk : Finlandssvenskan i kläm?
Strålande tider
Det var jag som kom hem till dig
Om vetenskapens gränser : socialfilosofiska betraktelser
Läs - och tänk A Läsförståelse
Isfiskaren
Kärleken till Ingrid Janet
Vuxenutbildningens regelbok
Nattugglor