Att styra med hälsa - från statistik till strategi PDF

Skopia.it Att styra med hälsa - från statistik till strategi Image
BESKRIVNING
Satsningar på hälsofrämjande insatser kan leda till både ökad lönsamhet och bättre hälsa. Boken "Att styra med hälsa - från statistik till strategi" visar på en praktisk modell för verksamhetsstyrning som främjar hälsan. Modellen innehåller verktyg som hälsobokslut, ekonomiska analyser, organisationsdiagnos och processstöd. Baserat på en studie av åtta arbetsställen ger boken konkreta råd om hur hälsoperspektivet kan integreras i verksamhetsstyrningen. Boken är kurslitteratur på flera högskolor och universitet, bland andra Mittuniversitetet och Högskolan i Dalarna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,46 MB

FILNAMN: Att styra med hälsa - från statistik till strategi.pdf

ISBN: 9789163301834

UTGIVNINGSDATUM: 2007-03-01

Att styra med hälsa - från statistik till strategi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Claes Malmqvist,Stig Vinberg,Johan Larsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Att styra med hälsa - från statistik till strategi online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Så tar vi fram strategin tillsammans - Västra ...

Förslaget innehåller mål och prioriteringar för Västra Götaland fram till 2030 och ska från och med 2021 ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

Vision e-hälsa 2025 - SKR

till 2025. Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna. Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar insatser som kan bidra till att uppnå visionen. Begrepp som används i arbetet . Begreppet . e-hälsa

Se upp! Svenska partikelverb Lärobok: Svenska partikelverb
Om Prästämbetet : dialog och homilia
Koll på matematik 5B Lärarguide
Djurens juridik
En fri kvinna
Nattens onda öga
Spung : tio år senare
Herman Melville: Moby Dick
Höstoffer
Att stå bredvid cancer
Älskade assistent - en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom LSS
Morby-mordet uppklarat efter mer än tjugo år