Lagen om stämpelskatt - En kommentar PDF

Skopia.it Lagen om stämpelskatt - En kommentar Image
BESKRIVNING
Detta är en kommentar till de enskilda bestämmelserna i lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. För varje paragraf redovisas kortfattat dels innehållet, viktigare rättsfall, motivuttalanden och annat av betydelse. Vidare beskrivs hur reglerna samverkar med varandra. Boken ger en övergripande förståelse för ett inte helt lättillgängligt regelverk, samtidigt som författaren går på djupet med de tolkningsproblem som lagen erbjuder. Hases Per Sjöblom är i dag ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen. Han har tidigare varit departementsråd på Skatt- och tullavdelningen på Finansdepartementet, generaldirektör på Lotteriinspektionen och lagman på Förvaltningsrätten i Umeå. Tack vare sin breda kompetens på skatteområdet har Hases Per Sjöblom varit ordförande i ett antal skatteutredningar, senast avslutade uppdrag var i Bostadsbeskattningsutredningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,47 MB

FILNAMN: Lagen om stämpelskatt - En kommentar.pdf

ISBN: 9789176105467

UTGIVNINGSDATUM: 2014-10-30

Vill du läsa Lagen om stämpelskatt - En kommentar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Hases Per Sjöblom. Att läsa Lagen om stämpelskatt - En kommentar online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Jordabalk (1970:994) (JB) | Lagen.nu

Regler om detta finns i 7 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (jfr 36 ... Nials Svensk associationsrätt, 9 uppl. 2007, s. 318 ff. och Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar - En kommentar, 3 uppl. 2002, s. 75). Det skulle också innebära att granskningen i skatteärendet tillfördes ett ytterligare moment, ...

Lexino i JUNO | Norstedts Juridik

Regelverket kring stämpleskatt , som bl.a. beskattar fastighets- och företagsinteckningar, är inte alldeles lättillgängligt, men berör både företag och privatpersoner. Skatten är också en inte helt oviktig inkomstkälla för staten.

Alfabet
Kantstötta porslinsugglors paradorkester
Rött, vitt och kungligt blått
Haren slår en kullerbytta
I takt med tiden : Olof Palme 1927-1969
Friheten
Demokrati med förhinder - Varför lokalt självstyre kräver nya grepp
Den odödliga gärningen
Det liv du kan rädda
Mannen i bilen
Ett så starkt ljus
Spåren
Rödluvan och vargen
Safta och sylta
Zelda : Psykologiska betraktelser
Lek med lik
Kirurgens hjärta ; Älska, glömma, förlåta
Vi ska ha barn - Att bli gravid : Handbok i jämställt föräldraskap