Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård PDF

Skopia.it Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård Image
BESKRIVNING
Att möta vuxna närstående i sorgens tidI livets slutskede sker ofta starka möten och viktiga samtal. Denna bok innehåller ett brett urval av konkreta fallbeskrivningar utan avkall på sekretess och etik. Arenan är palliativ vård där frågorna om liv och död, förlust och mening, blir mycket påtagliga och inte sällan smärtsamma. Berättelserna handlar om närstående till de drabbade patienterna och vårdens möten med dem. Som helhet förmedlas ett hoppfullt budskap: Ditt liv är kraftigt förändrat, men inte förstört.Lars Sundberg, socionom och diakon, har tio års erfarenhet som kurator på en klinik i Norrköping för avancerad palliativ hemsjukvård. Huvuddelen av denna bok utgörs av 40 korta berättelser, med kommentarer och reflektioner, från hans samtalsarbete med närstående. Varje berättelse utgår från en patient i klinikens verksamhet som avlidit under perioden 2001-2008. Berättelsernas ordningsföljd är slumpvis. Exemplen är autentiska men maskerade för att skydda inblandade personer. Sättet att maskera texterna har genomgått en etisk prövning av Maria Friedrichsen, docent i palliativ medicin, som också skrivit bokens förord.Boken vänder sig i första hand till personal som helt eller delvis arbetar med palliativ vård i olika organisationer. Den kan också läsas av närstående och patienter med erfarenhet av livshotande sjukdom samt andra intresserade av ämnesområdet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,57 MB

FILNAMN: Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård.pdf

ISBN: 9789174651706

UTGIVNINGSDATUM: 2011-03-04

Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars Sundberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Närstående - RCC Kunskapsbanken

Organisation (2014) syftar palliativ vård till att förbättra livskvaliteten hos patienter och anhöriga samt att ge stöd och lindra de symtom som uppkommer relaterat till den livshotande sjukdomen. Palliativ vård syftar till symtomlindring och ökad livskvalitet, samt att hjälpa till att se döden som en normal process (SOU 2001:6).

Med bibl SkaS : Att möta vuxna närstående i sorgens tid ...

Att möta vuxna närstående i sorgens tid. Berättelser från palliativ vård. Lars Sundberg/Books-on-Demand 2011

Två hjärtans karameller
Tomas Tranströmer : en bibliografi. Del 3
En fotbollsnation blir till
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28 : Betänkande från Utredningen om ett centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
Det var vi
Barnidrott : ingen lek
Ljuset
Än skyddar natten
När Orfeus vände sig om : En bok om depression som förlorad självaktning
Motivation
Maten från min by : ayurveda för din hälsa
Hans Ruin : en gränsöverskridare