En effektiv klimatpolitik PDF

Skopia.it En effektiv klimatpolitik Image
BESKRIVNING
Hur kan klimatpolitiken göras effektivare, så att vi minskar utsläppen mer till en lägre kostnad än idag? Här analyserar författarna utformningen av en effektiv klimatpolitik genom att ställa två frågor: "Vad kostar en klimatpolitisk åtgärd?" och "Vad är det värt att genomföra denna åtgärd?" Deras genomgång av befintlig miljöekonomisk forskning mynnar ut i tre rekommendationer: renodla, effektivisera och modernisera.Bokens huvudslutsats är att Sverige kan göra mer i klimatpolitiken och få större utsläppsminskningar till en lägre kostnad jämfört med dagens ineffektiva politik. De statliga satsningarna på energieffektivisering är i allt väsentligt ett slöseri med skattemedel.Runar Brännlund och Bengt Kriström är båda professorer och biträdande forskningsledare vid CERE, SLU och Umeå universitet. Recension: Boken är av stort intresse för politiskt aktiva och utgör en intresseväckande debattbok. Bengt Magnusson Björksten, Btj

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,91 MB

FILNAMN: En effektiv klimatpolitik.pdf

ISBN: 9789186203733

UTGIVNINGSDATUM: 2010-11-10

En effektiv klimatpolitik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Runar Brännlund,Bengt Kriström. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken En effektiv klimatpolitik online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

En effektiv klimatpolitik av Runar Brännlund, Bengt Kriström

En del av klimat­förändringarna märks redan av. För att mildra växthuseffekten behöver den klimatpolitik som Sveriges partier bedriver vara så effektiv som möjligt. Sveriges klimatmål anges i det Parisavtal som världens länder enats om ska börja gälla senast 2020, samt det klimatpolitiska ramverk som antogs av riksdagen i juni 2017.

LIBRIS - En effektiv klimatpolitik

LEDARE. Så kommer ännu ett monumentalt bakslag för regeringens klimatpolitik. I en ny rapport från Riksrevisionen har de styrmedel som finns för att öka andelen miljöbilar i fordonsflottan satts under lupp. Kritiken är svidande för en regering som utger sig för att vara grön.

Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter
Skiffertak
Aino
Språk- och mattelekar med Mamma Mu Mamma Mu, (endast docka)
Ny lag om källskatt på utdelning. Ds 2020:10 :
I skuggan av triumfen
Franska kort
Sommar i Kajak
Kristallvägen ; Safirgränd
Radar - Signaler från Arbetarens essäsidor 2002-2004
Himlen är en plats på jorden
I morgon är det en annan dag...
Resan till ljuset
"Det stora postbilsrånet ""gav"" rekordbyte"
Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens
Vi hade hemorrojder allihop
Subjekt Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi
Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer
Pennskaftet