Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur PDF

Skopia.it Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur Image
BESKRIVNING
I Psykoanalytisk diagnostik (1994) argumenterar Nancy McWilliams för att den psykodynamiskt orienterade terapeuten behöver sätta sig in i och förstå sin patients personlighetsstruktur för att på bästa sätt tillämpa psykodynamiska teorier och tekniker. Patientens personlighet bör vara vägledande för de terapeutiska mål som man arbetar mot, för bemötandet av patienten och val av terapeutiska metoder. Nancy McWilliams använder sig av två axlar eller perspektiv för att systematisera och klargöra sina kunskaper om patientens personlighet. Den ena axeln handlar om personlighetens utvecklingsnivå (psykotisk, borderline, neurotisk). På den andra axeln beskrivs nio personlighetsstrukturer (psykopatisk, narcissistisk, schizoid, paranoid, depressiv, masochistisk, tvångsmässig, hysterisk och dissociativ). Hon ger en utförlig beskrivning av psykiska försvar och hur olika personligheter hanterar känslor. I boken finns också en berättelse om hur personlighetsdiagnostiken har utvecklats och förändrats inom den breda psykoanalytiska-psykodynamiska traditionen. McWilliams levandegör abstrakta begrepp med illustrationer från sin kliniska praktik. Hon gör det med medkänsla och ofta med humor. Psykoanalytisk diagnostik riktar sig till såväl blivande som erfarna psykoterapeuter och psykologer, verksamma inom socialt arbete och vårdyrkesgrupper.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,73 MB

FILNAMN: Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur.pdf

ISBN: 9789146001324

UTGIVNINGSDATUM: 2015-04-20

Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Nancy McWilliams. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighetsstruktur online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

psykoanalytisk diagnostik | Adlibris

McWilliams, Nancy (2015). Psykoanalytisk diagnostik: att förstå personlighetsstruktur. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 482 s Sigrell, Bo (2005).

När kroppen talar - Psykodynamiskt forum

McWilliams, N (1994) Psykoanalytisk diagnostik. Att förstå personlighetsstruktur: Stockholm: Wahlström & Widstrand (Svensk översättning 2001) Urval från: Brenner, C (1982) Psykiska konflikter. Stockholm: Natur & Kultur, 1988. Crafoord, C (1986) En bok om borderIine. Stockholm: Natur & Kultur.

Fixaren
Sveriges bästa säljare
Fjärilsdansen
Täcknamn: Hilde
Bohuskust 1935 : flygfotografier och vykort
Tidens hjul
Avd. för grubblerier
Boken om ALGA
Guessing game
Kasamdialogen : salutogena samtal
All in - när livet är allt eller inget
Läkarväskans hemligheter : Läkarväskans hemligheter
Don Diego Karlsson de la Rosas roman
På sex meters djup
Skuggbarnet : att utsättas för syskonmisshandel. Del 1
Tre veckor
Bakom hederns slöja : Bakom hederns slöja