Exkluderande design PDF

Skopia.it Exkluderande design Image
BESKRIVNING
De senaste åren har fenomenet exkluderande design blivit alltmer uppmärksammat. Det kan handla om bänkar som inte går att ligga på eller oljud som fungerar avskräckande. Syftet är detsamma: att utesluta vissa grupper från exempelvis torg och köpcentrum. Ett samhälles värdighet kan mätas i hur det behandlar sina mest utsatta. Så när hemlösa, ungdomar och fattiga missbrukare numera ofta hänvisas någon annanstans tyder det på en ny syn på fattigdom. Fredrik Edin argumenterar för att exkluderande design fyller en ideologisk funktion och att förändringen av staden kan förklaras av utvecklingen från produktions- till konsumtionssamhälle. De avvisande bänkarna rättfärdigar och vänjer oss vid en samhällsordning där medborgarna delas in i goda respektive otillräckliga konsumenter. En poäng med exkluderande design är att den verkar i det tysta. Att på samma gång dölja och förstärka maktrelationer är det underliggande syftet, inte att lösa några samhällsproblem. Fredrik Edin är journalist, författare och universitetslärare. Han har skrivit manus för långfilm och tv samt genom åren medverkat i så skilda forum som Sveriges Radio, DN, Darling och Arbetaren. Han har arbetat som producent på Kulturhuset i Stockholm samt för den uppmärksammade reklambyrån Studio Total. I dag är han doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Förord av Paula Wahlgren, fil. dr. i kriminologi.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,38 MB

FILNAMN: Exkluderande design.pdf

ISBN: 9789187777288

UTGIVNINGSDATUM: 2017-09-28

Exkluderande design-boken skrevs 2017-09-28 av författaren Fredrik Edin. Du kan läsa Exkluderande design-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Fredrik Edin.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Exkluderande design | Stockholms Stadsbibliotek

Andra exempel på exkluderande design; höga trottoarkanter, de tre tusen hissar man måste åka för att komma ner till blåa linjen på Stockholms centralstation (som dessutom ligger mitt på perrongen, med rejält avstånd mellan varandra), ett litet trappsteg in till en butik,ett bostadshus utan hiss, ett café med så trånga utrymmen mellan borden att bara någon som tar sig fram till ...

Exkluderande design - när du vill hålla människor borta ...

Exkluderande design: Staket under trappa till Stadsarkivet, Kungsholmen. Böjda rör vid tidigare sittplats, Stockholms centralstation. Foto: Magnus Hallgren, Juan José Iragorri

Så nära barfota
Biskop Sarapion av Thmuis böner
Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter. Hovliv och storpolitik under gustaviansk tid
Vad hunden såg och andra äventyr
Om Ryttararmén av Isaak Babel
Löftet du gav
Rövardotter
När jag läser dig, simmar jag : dikter i urval
Våga föra din talan : Lär dig prata inför andra - och faktiskt gilla det
Stora boken om barn : att vänta & föda - barnets första sex år