Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande PDF

Skopia.it Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande Image
BESKRIVNING
Boken handlar om psykosomatik dvs. själ-kropp utifrån teori och praktik. Det teoretiska temat handlar om hur våra teorier och uppfattningar om kropp och själ för in oss i diverse filosofiska återvändsgränder som gör det omöjligt att förstå psykosomatik. Vi behöver tänka om i kropp-själfrågan och det kan vi göra med hjälp av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty. Det kliniska temat handlar om de konsekvenser för patienterna som följer av vårt felaktiga sätt att dela upp människan i kropp och själ, eller, å andra sidan, att reducera henne till en samling materiella processer. Konsekvenserna visar sig i termer av vårdutbildningar som inte ger studenterna nödvändiga kunskaper och perspektiv för att bemöta och behandla personer med psykosomatiska problem. De bristande kunskaperna kan i värsta fall leda till en ond spiral där varje kontakt med sjukvården som slutar med "det finns inget fel på din kropp" ytterligare befäster patientens motstånd mot att söka en annan förklaring till sina symtom än de kroppsliga. En annan konsekvens är att organisationen inom hälso- och sjukvården styrs av denna tudelning av människan - med vård för kroppen hos vissa yrkesgrupper på vissa arbetsplatser och vård för själen hos andra yrkesgrupper på andra ställen, en organisation som inte gagnar patienter med psykosomatiska problem. När fler patienter söker hälso- och sjukvården för sammansatta, psykosomatiska symtom, är det angeläget att se över våra teorier och föreställningar om kropp och själ, utveckla innehållet och uppläggningen av vårdutbildningar och även fundera över hur vi kan organisera vården så att den anpassas till de patienter som söker vård. Boken vänder sig till studenter på högskolenivå inom vårdutbildningarna (läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor), yrkesverksam personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, försäkringskassan, privatpraktiserade behandlare samt en intresserad allmänhet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,37 MB

FILNAMN: Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande.pdf

ISBN: 9789144026459

UTGIVNINGSDATUM: 2007-07-01

Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jennifer Bullington. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Psykosomatik : om kropp, själ och meningsskapande online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Jennifer Bullington - LitteraturMagazinet

Psykosomatik : Om kropp, själ och meningsskapande - Häftad. Finns i lager, 426 kr. Information från förlaget

PDF Psykosomatik. Kan man skilja på kropp och själ?

Psykosomatik om kropp,själ och meningsskapande Jennifer Bullington Psykosomatik-kroppens och själens dialog Marianne Lerner Kroppens teater Psykosomatik ur psykoanalytiskt perspektiv Joyce Mc Dougall En andra hud Hudupplevelser i tidiga objektrelationer Esther Bick Hudjaget Om hudens psykiska betydelse Didier Anzieu

Ljusets skugga
Speglingar i den långa sjön
Inkomstskatt del 1 : en läro- och handbok i skatterätt
Betygssättning i grundskolans svenskämne
Ringens brödraskap : första delen av Ringarnas herre
Inspirerande matematikundervisning - Högstadiet och gymnasiet
En resa till jordens medelpunkt och andra dikter
Total stabilitetsträning : för prestationsutveckling och skadeprevention
I länder bortom illamående
Uppdrag Matte 2B Lärarbok
I de bästa familjer
Kompassresan
Ett rum och kök
Arkitektens handbok 2020
Kommunchefer blir till
Ett nytt atlantis
uTalk Lågskotska
Inte helt Miss Lyckad